Otwarcie nowo wybudowanej bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Sokołowie Podlaskim

W poniedziałek, 7 października, starosta Elżbieta Sadowska oraz wicestarosta Ryszard Domański wraz z wieloma przybyłymi gośćmi, między innymi: wiceministrem zdrowia Waldemarem Kraską, członkiem zarządu Województwa Mazowieckiego Janiną Ewą Orzełowską, posłami i innymi przedstawicielami lokalnych władz i społeczności, mieli zaszczyt uczestniczyć w uroczystości otwarcia nowo wybudowanej bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Sokołowie Podlaskim i na własne oczy obejrzeć inwestycję, która stanowi chlubę dla naszego powiatu.

 

Uroczystego poświęcenia bazy dokonał proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego w Sokołowie Podlaskim  ks. kan. Krzysztof Kisielewicz.Władze powiatu złożyły na ręce kierownictwa oraz wszystkich pracowników bazy LPR najserdeczniejsze gratulacje oraz wyrazy głębokiego uznania dla wyjątkowych umiejętności oraz  dla poświęcenia służbie niesienia pomocy wszystkim potrzebującym.

 

Stacjonująca w bazie załoga przeprowadziła się właśnie do nowego budynku, którego budowa wraz z przyległą mu infrastrukturą trwała ponad rok. Do dyspozycji załogi oddano 700 -  metrowy budynek, w którym znajdują się między innymi pomieszczenia operacyjne, baza socjalna, magazyny medyczne, pomieszczenia zaplecza technicznego oraz hangar, a także specjalną platformę, dzięki której można wyprowadzić z hangaru śmigłowiec bez używania holownika.

 

Baza LPR w Sokołowie Podlaskim to jedna z 21 baz HEMS w całej Polsce i rocznie realizuje ponad 400 misji ratunkowych, a są to głównie: wypadki komunikacyjne, zawały mięśnia sercowego, udary mózgu i wiele innych przypadków medycznych, w których najważniejszą rolę odgrywa czas dotarcia do pacjenta i przetransportowania go do wykwalifikowanej placówki medycznej. Standardową załogę śmigłowca ratownictwa medycznego stanowią: lekarz, ratownik medyczny oraz pilot. Bardzo ważną rolę odgrywa również naziemny personel techniczny, który dba o gotowość śmigłowca do pracy w sposób niemalże ciągły.

 

Koszt rozbudowy bazy wyniósł przeszło 8,6 mln. zł. i został sfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

 

Rozbudowa bazy LPR przyczyni się w znacznym stopniu do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców naszego regionu oraz całego województwa mazowieckiego, a także do jeszcze efektywniejszego realizowania misji ratowania ludzkiego życia i zdrowia przy spełnieniu najwyższych standardów ratownictwa medycznego. Jako mieszkańcy powiatu możemy zatem spać spokojnie ponieważ w trudnych życiowych sytuacjach czuwa nad nami świetnie wykwalifikowany, specjalistyczny zespół Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

 

źródło informacji: portal Podlasie24.pl

fot. M. Tomaszewski