Podpisanie umowy o utworzeniu nowej pracowni informatycznej w I liceum Ogólnokształcącym w Sokołowie Podlaskim

O tym jak ważnym elementem w edukacji młodego człowieka w dzisiejszych czasach jest informatyka nikogo nie trzeba chyba przekonywać. Ogólna cyfryzacja stała się powszechna niemalże w każdej dziedzinie życia, dlatego władze samorządowe oraz dyrektorzy szkół bardzo dbają o to, aby w naszym powiecie uczniowie mieli jak najlepsze warunki edukacyjne.

 

W środę, 9 października w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego miało miejsce uroczyste podpisanie umowy o udzieleniu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych”, dzięki któremu I Liceum Ogólnokształcące im. M. C. Skłodowskiej w Sokołowie Podlaskim wzbogaci się o nowocześnie wyposażoną pracownię informatyczną. Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę 66 510 zł., z czego dofinansowanie z Samorządu Województwa Mazowieckiego wyniesie 46 500 zł. Pozostałą część środków stanowi wkład własny powiatu.

 

Z ramienia Zarządu Województwa Mazowieckiego umowę podpisały: Elżbieta Lanc oraz Janina Ewa Orzełowska – członkowie Zarządu Województwa Mazowieckiego. Powiat reprezentowali: starosta Elżbieta Sadowska oraz wicestarosta Ryszard Domański. Gośćmi na uroczystości byli: Marek Ratyński – przewodniczący komisji Oświaty i kultury, Teresa Oliwińska – dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego.

 

Umowy na dofinansowanie podpisali również reprezentanci gminy Sabnie, a także miasta Sokołów Podlaski.

 

Podczas krótkich wystąpień przedstawiciele Zarządu Województwa Mazowieckiego podkreślali jak ważne jest stworzenie najlepszych warunków edukacyjnych dla młodzieży i wyrazili podziękowania za wkład w ich zapewnienie władzom samorządowym, oraz dyrektorom placówek edukacyjnych.

 

Warto nadmienić, że I Liceum Ogólnokształcące w Sokołowie Podlaskim w wakacje przystąpiło do Rządowego Programu Bezpłatnego Dostępu do Internetu dla Szkół (Ogólnopolska Sieć Edukacyjna) i w ramach tego programu  wzięło udział w konkursie OSE Wyzwanie, gdzie zostało jednym z laureatów. W nagrodę otrzyma mobilną pracownię komputerową z szesnastoma laptopami. We wrześniu szkoła otrzymała certyfikat. Organizatorem i fundatorem nagród jest Ministerstwo Cyfryzacji i Państwowy Instytut Badawczy NASK.

 

Wszystkim placówkom oświatowym, które otrzymały dofinansowanie na nowe pracownie jeszcze raz serdecznie gratulujemy.