Powiatowa uroczystość obchodów Dnia Edukacji Narodowej

Od najmłodszych lat dzięki nauce stajemy się doskonalsi jako ludzie, lepiej rozumiemy na czym polega istota człowieczeństwa i jak wielka jest potęga ludzkiego rozumu. Dzięki wiedzy każdego dnia się rozwijamy, osiągamy nowe cele, spełniamy swoje marzenia, ambicje i podbijamy świat. Edukacja to jeden z najważniejszych aspektów ludzkiego życia, a rola przewodnika i nauczyciela to niezwykle odpowiedzialna i niełatwa funkcja społeczna, od której zależy sposób, w jaki będą ukształtowane przyszłe pokolenia.

Dnia 11 października w hali sportowej Zespołu Szkół nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim na wspólnej uroczystości obchodów Dnia Edukacji Narodowej, spotkały się społeczności szkół powiatowych, czyli: I Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej - Curie, Zespół Szkół nr 1 im. K. K. Baczyńskiego, Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II oraz dyrekcja i pracownicy Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sokołowie Podlaskim. Uroczystość zgromadziła wielu gości, między innymi wiceministra zdrowia, senatora RP, Waldemara Kraskę.

           

Wszystkich, którzy przybyli tego dnia do Zespołu Szkół nr 1 w imieniu Zarządu Powiatu Sokołowskiego przywitali gospodarze uroczystości starosta Elżbieta Sadowska oraz przewodniczący Rady Powiatu Sokołowskiego Jacek Odziemczyk. W przemówieniu podkreślili oni trud i wielkie znaczenie pracy z młodzieżą, podziękowali za wkład w wychowanie, wyrazili swoją wdzięczność i podziw oraz złożyli najserdeczniejsze życzenia wszystkim dyrektorom, nauczycielom, pracownikom oświaty, uczniom, a także pracownikom niepedagogicznym placówek oświatowych podległych powiatowi sokołowskiemu. Przewodniczący Rady Powiatu Sokołowskiego przedstawił rys historyczny dotyczący powstania i działalności Komisji Edukacji Narodowej, odczytał  również list Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty, Doroty Skrzypek.

           

Najlepsze życzenia wszystkim pracownikom oświaty przekazali w swoich wystąpieniach wiceminister zdrowia, senator RP Waldemar Kraska oraz Danuta Zadrożna, prezes zarządu oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Sokołowie Podlaskim.

           

Obchody Dnia Edukacji Narodowej stanowiły okazję do uhonorowania nauczycieli i przyznania im nagród oraz awansów zawodowych. Był to ważny i podniosły moment całej uroczystości. W tym roku dwóch nauczycieli naszych szkół zdobyło stopień nauczyciela mianowanego, a są nimi: Anita Rurarz Olędzka – nauczyciel Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II oraz Rafał Mirosław Uszyński – nauczyciel w Zespole Szkół nr 1 w Sokołowie Podlaskim, którzy złożyli ślubowanie i odebrali akt mianowania z rąk starosty sokołowskiego.

           

Nagrody Zarządu Powiatu Sokołowskiego za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze w imieniu Zarządu wręczyli starosta Elżbieta Sadowska, wicestarosta Ryszard Domański oraz przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury, członek zarządu Marek Ratyński, a towarzyszył im przewodniczący Rady Powiatu Sokołowskiego Jacek Odziemczyk.

           

Nauczycieli i wychowawców uhonorowali również dyrektorzy placówek: Beata Biernat – dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II, Teresa Oliwińska – dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego, Małgorzata Baranowska – dyrektor Zespołu Szkół nr 1, Beata Bocian – Waszkiewicz – dyrektor Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sokołowie Podlaskim. Podziękowali oni nagrodzonym za ciężką pracę i poświęcenie dla  uczniów i wychowanków.

           

Część oficjalną obchodów uświetnili występami artystycznymi uczniowie szkół, którzy w ten sposób mieli okazję podziękować swoim nauczycielom za zdobytą wiedzę, wsparcie w rozwijaniu pasji oraz za ich wkład w trud wychowania. Była to także okazja by zgromadzeni mogli podziwiać talent młodzieży szkolnej powiatu sokołowskiego. Uroczystość poprowadzili uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego - aktorzy grupy teatralnej Preteksty, ponadto ze swoimi programami artystycznymi wystąpili uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II, a także zespół  Szara Band z Zespołu Szkół nr 1.

           

Spotkanie z okazji obchodów Dnia Edukacji Narodowej dostarczyło jego uczestnikom mnóstwo pozytywnych emocji, a uśmiechom i życzeniom nie było końca. Radość i wzniosły charakter tego święta z pewnością pozostaną przez długi czas w pamięci wszystkich.

           

W imieniu Powiatu, wszystkim pracownikom oświaty życzymy abyście Państwo zawsze cieszyli się szacunkiem Waszych uczniów, aby nie zabrakło cierpliwości i wytrwałości w trudnym procesie nauczania oraz wychowania. Niech praca, którą Państwo wykonujecie niezmiennie przynosi poczucie spełnienia i satysfakcji. Wszystkiego najlepszego!

 

zdjęcia ZS nr 1