Inauguracja Obchodów Narodowego Święta Niepodległości

Ważnym aspektem rozwoju postaw patriotycznych i tożsamości narodowej jest pielęgnowanie pamięci o historii oraz bohaterach, którzy polegli w obronie naszej Ojczyzny. To dzięki Nim wszyscy żyjemy dzisiaj w wolnym kraju, możemy spokojnie uczyć się, pracować, spełniać nasze marzenia, rozwijać się i cieszyć wolnością, która przez bardzo długi czas w historii Polski była tylko pragnieniem Jej obywateli.

            Dnia 8 listopada pod pomnikiem, upamiętniającym żołnierzy Armii Krajowej i struktury poakowskie Obwodu Sokołów Podlaski, 6 Brygady Wileńskiej AK kpt., Młota” oraz cywilnych mieszkańców Powiatu Sokołowskiego poległych w walce z komunistycznym zniewoleniem w latach 1944-1953, miała miejsce piękna patriotyczna uroczystość inaugurująca obchody Narodowego Święta Niepodległości. Wzięli w niej udział uczniowie Zespołu Szkół nr 1 im. K. K Baczyńskiego, I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie, Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim. Wraz z nimi przybyli przedstawiciele powiatu, dyrektorzy, nauczyciele, a także pracownicy jednostek organizacyjnych Powiatu Sokołowskiego oraz mieszkańcy miasta.

            Wszystkich zgromadzonych pod Pomnikiem przywitali starosta sokołowski Elżbieta Sadowska oraz prowadzący uroczystość przewodniczący Rady Powiatu, historyk, nauczyciel Jacek Odziemczyk. Zwrócił się on przede wszystkim w kierunku przybyłej młodzieży, której przedstawił sylwetki bohaterów z naszego miasta i powiatu, którzy w wojennej oraz powstańczej zawierusze stracili swe życie w walce o naszą niepodległość. Niejednokrotnie byli to ludzie bardzo młodzi, którzy nie stali nawet u progu swojej dorosłości. Przewodniczący nawiązał również do sylwetek patronów ze sztandarów szkół obecnych podczas uroczystości – Jana Pawła II, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Marii Skłodowskiej – Curie.

            W imieniu Powiatu Sokołowskiego symboliczną wiązankę oraz znicz pod pomnikiem w hołdzie poległym złożyli starosta Elżbieta Sadowska, wicestarosta Ryszard Domański, przewodniczący Rady Powiatu Jacek Odziemczyk.

W dalszej części na skwerze Najświętszej Marii Panny wybrzmiały wszystkie zwrotki Hymnu Państwowego zaśpiewane „a capella”, które na ustach zgromadzonych zabrzmiały głośno, podniośle i dumnie.

            Swoje słowa skierowała również do wszystkich starosta Elżbieta Sadowska. Wyraziła swoją wdzięczność dla wszystkich zebranych i podkreśliła, że uroczyste obchody uświadamiają nam wagę wolności, patriotyzmu oraz godności człowieka. Powiedziała, że dzięki odzyskaniu niepodległości patriotyzm ma dzisiaj nieco inny charakter. Nie jesteśmy zmuszeni do przelewania krwi, oddawania życia za ojczyznę, ale możemy być patriotami poprzez ciężką pracę, uczciwość, naukę oraz wierność tradycji.

Całość apelu uświetnił występ zespołu Szara Band pod kierunkiem Bogusława Kwiatkowskiego, który na tą okazję przygotował specjalny patriotyczny repertuar. Pięknymi piosenkami przeniósł nas w podróż przez czasy, w których walczyliśmy dumnie z najeźdźcami. W skład zespołu wchodzili uczniowie: Kinga Tomczuk, Anna Garczyńska, Gabriela Grabowska, Piotr Sobolewski, Sara Czarnecka, Łukasz Gawroński, opiekunowie: Bogusław Kwiatkowski, Krzysztof Niemirka.

Bardzo cieszymy się i jesteśmy dumni, że w naszym Powiecie pamięć oraz patriotyczne tradycje są co roku tak pięknie pielęgnowane, że przynosi to wymierny efekt w postaci wychowania kolejnych pokoleń Polaków, którzy znają swoją historię i mają głęboko zakorzenioną miłość do Ojczyzny.