11 listopada Narodowe Święto Niepodległości

Dla wszystkich obywateli Polski, mieszkańców miast oraz powiatów dzień 11 listopada jest wielkim i radosnym świętem wolności oraz niepodległości. Każdy z nas świętuje go na swój sposób. Jest to doskonała okazja by spędzić go z bliskimi, słuchać historii ludzi, którzy pamiętają jeszcze czasy gdy nasza Ojczyzna walczyła o wolność. W tym czasie wywieszamy również biało – czerwone flagi na naszych domach, w miejscach pracy, odwiedzamy wspólnie miejsca, w których możemy manifestować swój patriotyzm, a także złożyć hołd poległym w obronie Ojczyzny.

W tym szczególnym dniu w Sokołowie Podlaskim odbyły się obchody Narodowego Dnia Niepodległości, które jak co roku zgromadziły pod Pomnikiem Czynu Niepodległościowego liczną rzeszę mieszkańców miasta i powiatu, przedstawicieli zakładów pracy, związków zawodowych, kombatantów, harcerzy, uczniów szkół, przedszkoli, reprezentantów władz powiatu, miasta, służb mundurowych, duchownych, a także odwiedzających nas tego dnia gości.

Jak co roku obchody rozpoczęły się mszą świętą w kościele pw. św. Jana Bosko, którą celebrowali ks. proboszcz Stanisław Stachal, ks. prałat Andrzej Krupa - proboszcz parafii pw. Najświętszej Marii Panny, ks. kan. Krzysztof Kisielewicz - proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego oraz ks. kan. Henryk Kalinowski. Podczas mszy modlono się w intencji Ojczyzny, a także dziękowano za dar jakim jest wolność i niepodległość. Na wstępie wprowadzono poczty sztandarowe oraz odśpiewano hymn Państwowy, a uroczystość uświetniła Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim wraz z najmłodszymi uczniami szkoły muzycznej. Bezpośrednio po eucharystii wszyscy udali się do parku im. Adama Mickiewicza pod Pomnik Czynu Niepodległościowego.

Powiat Sokołowski reprezentowali tego dnia starosta Elżbieta Sadowska, przewodniczący Rady Powiatu Jacek Odziemczyk oraz wicestarosta Ryszard Domański. Honory i hołd Niepodległej oddał również wraz z oficjalną reprezentacją senator RP Waldemar Kraska. Kwiaty składali także przedstawiciele władz miasta i gminy, Komendy Powiatowej Policji, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczych Straży Pożarnych, Związku Harcerstwa Polskiego, Krajowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej byłych więźniów Politycznych, instytucji miejskich, zakładów pracy, związków zawodowych, organizacji społecznych, szkół i przedszkoli.

Powiat Sokołowski reprezentowały także delegacje szkolne na czele z dyrekcją oraz nauczycielami i uczniami, a były nimi: Zespół Szkół nr 1 im. K. K. Baczyńskiego, I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej Curie, Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim.

Na uroczystości licznie stawili się mieszkańcy miasta, którzy chcieli wspólnie celebrować święto Narodowego Dnia Niepodległości. Pomimo niesprzyjających warunków atmosferycznych frekwencja była bardzo duża. Po wspólnym odśpiewaniu Hymnu Państwowego, oraz złożeniu kwiatów oficjalna część obchodów 11 listopada dobiegła końca.