Nowe ubrania dla strażaków

Służba w straży pożarnej wiąże się z wieloma zagrożeniami, szczególnie w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Niebezpieczny ogień, wysoka temperatura, dym ograniczający widoczność, brak możliwości bezpośredniego oddychania zawsze stanowią warunki ekstremalne, dlatego też  strażacy muszą być wyposażeni w najlepszej jakości sprzęt i ubranie, które ochronią ich zdrowie i życie.

6 listopada starosta Elżbieta Sadowska, wicestarosta Ryszard Domański podpisali umowę dotacji w kwocie 30.000 zł na dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zadania pn. „Zakup 10 kpl. nowych ubrań specjalnych typu NOMEX dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim”, Jeden komplet składa się z ubrania specjalnego w postaci kurtki ciężkiej i długich spodni z szelkami o konstrukcji wielowarstwowej oraz z kurtki lekkiej konstrukcji jednowarstwowej.

10 kompletów ubrań specjalnych typu NOMEX Zarząd Powiatu przekazał w dniu 20 listopada na ręce komendanta st. bryg. Tomasza Wilka dla strażaków z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim.

Nowe ubrania specjalne dla funkcjonariuszy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Sokołowie Podlaskim zastąpią najbardziej zużyte ubrania specjalne i przyczynią się do zwiększenia ich bezpieczeństwa w czasie akcji ratowniczo – gaśniczych oraz poprawią zdolność operacyjną Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim.