Jubileusz 50 – lecia Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sokołowie Podlaskim

13 grudnia w hali sportowej Zespołu Szkół Nr 1 odbyła się uroczystość 50-lecia powstania Publicznej Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej w Sokołowie Podlaskim.

Piosenka Pozytywne myślenie w wykonaniu Mateusza Łukasiewicza – uczestnika Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sokołowie Podlaskim wprawiła wszystkich w radosny nastrój.

            Uroczystość swoją obecnością uświetnili: senator, wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, starosta Elżbieta Sadowska, wicestarosta Ryszard Domański, przewodniczący Rady Powiatu Jacek Odziemczyk, wiceburmistrz miasta Sokołów Podlaski Krzysztof Dąbrowski, Jej Magnificencja prof. dr hab. Tamara Zacharuk – Rektor Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach oraz przedstawiciele władz samorządowych naszego regionu, dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych z powiatu sokołowskiego, dyrektorzy poradni psychologiczno-pedagogicznych, dyrektorzy i przedstawiciele instytucji współpracujących z Publiczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Sokołowie Podlaskim, pracownicy naukowi, a przede wszystkim byli dyrektorzy placówki Pani Ewa Rabek i Pani Zofia Czarnocka oraz pracownicy, którzy przez lata pracowali w poradni i tworzyli jej 50-letnią historię.

            Dyrektor poradni Beata Bocian-Waszkiewicz rozpoczynając spotkanie podkreśliła, iż „tak się już dzieje w naszym życiu, że mijają kolejne godziny, dni, miesiące i lata tworząc historię naszego codziennego funkcjonowania. W tę niezwykłą perspektywę wpisują się także wydarzenia niepowszednie, dzięki którym możliwe jest dokonanie oglądu, zbudowanie refleksji nad własną pracą i funkcjonowaniem placówki, z którą jesteśmy związani. Do takich wydarzeń należy jubileusz, który starannie zbiera informacje o historii Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sokołowie Podlaskim i jej dorobku. Ten dorobek to praca wielu osób – osób, które od 1969 roku nie tylko kierowały poradnią, ale swoim zaangażowaniem i pracą dbały o jej rozwój,  specjalistów (psychologów, pedagogów, logopedów, terapeutów), pracowników administracji i obsługi. Uroczystość Jubileuszu 50-lecia jest próbą weryfikowania owego dorobku oraz okazją do osobistego zmierzenia się z jej tradycją, systemem wartości i wypracowaną renomą”.

Historię poradni przybliżyli Ewa Rabek (wieloletni dyrektor placówki), Witold Grądzki oraz obecna dyrektor Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sokołowie Podlaskim - Beata Bocian-Waszkiewicz i pracownicy poradni. Poradnia dzisiaj to grupa 21 pracowników, w tym – wykwalifikowanych i merytorycznych specjalistów: psychologów, pedagogów, logopedów, lekarza pediatry, pracowników obsługi i administracji. Wszyscy nauczyciele posiadają wykształcenie i doświadczenie w bardzo specjalistycznych obszarach: psychologii, pedagogiki, pedagogiki specjalnej (oligofrenopedagogiki, tyflopedagogiki, surdopedagogiki, pedagogiki terapeutycznej, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, pracy z dzieckiem autystycznym), logopedii, neurologopedii, integracji sensorycznej, interwencji kryzysowej, mediacji, terapii pedagogicznej, doradztwa zawodowego, terapii rodzin, socjoterapii, seksuologii klinicznej, profilaktyki, psychoedukacji, psychodietetyki, psychoonkologii. Są wśród pracowników realizatorzy rekomendowanych programów profilaktycznych, edukatorzy profilaktyki uzależnień, edukatorzy uzależnień behawioralnych oraz realizatorzy i trenerzy Szkoły dla rodziców i wychowawców. Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sokołowie Podlaski posiada bogatą ofertę zarówno zajęć indywidualnych, jak i grupowych. Zaproszeni goście zapoznali się z aktualną działalnością poradni oraz wzięli udział w lekcji języka migowego.

           Z okazji Jubileuszu odbył się koncert w wykonaniu przedszkolaków z Publicznego Przedszkola nr 2 w Sokołowie Podlaskim, uczniów Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim, uczniów Szkoły Muzycznej I stopnia w Sokołowie Podlaskim, uczniów Zespołu Szkół nr 1 im. K. K. Baczyńskiego.