Stypendia Rady Powiatu Sokołowskiego za rok szkolny 2018/2019

Stefan Żeromski powiedział, że „Nauka jest jak niezmierne morze. Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony.” Jest ona niezwykle istotnym aspektem w kontekście rozwoju i wychowania. Wiedza pozwala spełniać marzenia, osiągać założone cele, zdobywać i rozumieć świat w pełni.

W powiecie sokołowskim każdego roku mamy wielu zdolnych i utalentowanych uczniów, którzy są naszą chlubą, a dokonaniami godnie promują i reprezentują całą społeczność powiatu.

Podczas XII sesji Rady Powiatu Sokołowskiego odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów za rok szkolny 2018/2019 dla najlepszych i najzdolniejszych uczniów ze szkół prowadzonych przez Powiat Sokołowski.

Na uroczystość przybyli uczniowie stypendyści, rodzice, nauczyciele oraz dyrektorzy szkół. W imieniu Powiatu wszystkich zgromadzonych przywitał przewodniczący Rady Powiatu Jacek Odziemczyk, który wraz ze starostą Elżbietą Sadowską oraz przewodniczącym Komisji Oświaty i Kultury Markiem Ratyńskim w obecności radnych i przybyłych gości wręczyli stypendia wszystkim nagrodzonym. W tym roku wyróżniono 27 uczniów, a byli nimi:

Piotr Kacprzyk– uczeń klasy III w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej – Curie, który otrzymał stypendium I stopnia Rady Powiatu Sokołowskiego za wybitne osiągnięcia w nauce. W roku szkolnym 2018/2019 uzyskał najwyższą średnią ocen w szkole (5,75). Dodatkowo z sukcesem wziął udział w XXXIV Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej uzyskując tytuł Finalisty.

Eryk Igor Barcik – uczeń klasy IV technikum w Zespole Szkół Nr 1 otrzymał stypendium I stopnia Rady Powiatu Sokołowskiego za wybitne osiągnięcia sportowe. W roku szkolnym 2018/2019 z sukcesami reprezentował szkołę i Powiat Sokołowski w zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim i krajowym. Zajął I miejsce w Mistrzostwach Województwa Mazowieckiego w podnoszeniu ciężarów w Ciechanowie, w kategorii do lat 23. Zajął II miejsce w Mistrzostwach Województwa Mazowieckiego w podnoszeniu ciężarów w Ciechanowie, w kategorii zawodników w wieku 20 i 23 lat. Zajął III miejsce w Mistrzostwach Polski AZS w podnoszeniu ciężarów w Białej Podlaskiej. Zajął również V miejsce w Mistrzostwach Polski w podnoszeniu ciężarów w Puławach.

Trenerem Eryka jest Tomasz Wcisłak wiceprezes Ludowego Miejsko – Powiatowego Klubu Podnoszenia Ciężarów w Sokołowie Podlaskim.

Patrycja Bogucka – otrzymała stypendium I stopnia Rady Powiatu za szczególnie wyróżniające się wywiązywanie z obowiązków uczniowskich. Patrycja uczęszcza do III klasy Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II i jest wzorową uczennicą. W minionym roku szkolnym mogła poszczycić się 100% frekwencją. Jest zawsze starannie przygotowana do zajęć, szanuje i rozwija dobre tradycje szkoły, dba o kulturę życia codziennego. Charakteryzuje ją wysoka kultura osobista prezentowana w szkole i poza nią. Chętnie bierze udział w akademiach, apelach i uroczystościach szkolnych. Reprezentowała szkołę w wielu konkursach plastycznych i o tematyce religijnej m. in.: w konkursie ogólnopolskim „Jan Paweł II w oczach dziecka”, diecezjalnym „Mój Przyjaciel – Anioł Stróż”, w którym została wyróżniona.

Tomasz Adam Więckowski - nagrodzony stypendium I stopnia za szczególnie wyróżniające się wywiązywanie z obowiązków uczniowskich. Tomasz jest uczniem III klasy Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II. Dzięki swojej obowiązkowości i pracowitości, wzorowo wypełnia obowiązki uczniowskie. Godnie reprezentuje klasę i szkołę w olimpiadach sportowych (np. Spartakiada Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Siemiatyczach), w festiwalach, przeglądach i kwestach. Od wielu lat działa w szkolnej drużynie harcerskiej „Duchy Lasu”. Jest także członkiem zespołu instrumentalno – wokalnego i reprezentował szkołę m. in. w koncercie „Jesteśmy Razem” czy w „Festiwalu Kultury Harcerskiej”. Na uznanie zasługuje jego wysoka kultura osobista, dbałość o bezpieczeństwo własne i innych uczniów, a także bardzo wysoka frekwencja.

Piotr Danielak – uczeń klasy III o profilu technik informatyk  w Zespole Szkół Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego, który otrzymał  stypendium II stopnia Rady Powiatu za wybitne osiągnięcia w nauce oraz za zajęcie I miejsca w konkursie filmowym pt. „Moje kwalifikacje w obiektywie” promującym Zintegrowany System Kwalifikacji za film pt. „Nauka – podstawa zdobywania wiedzy” realizowanym przez Instytut Badań Edukacyjnych.

Joanna Dekaban - uczennica klasy IV technikum w Zespole Szkół  Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego, która otrzymała stypendium II Stopnia za wybitne osiągnięcia w nauce. Zajęła również I miejsce w IV edycji konkursu ogólnopolskiego z Języka polskiego pt. „Wspomnienie o Irenie Sendlerowej” skierowanym do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Paulina Emilia Leoniec - uczennica klasy III A w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej – Curie otrzymała stypendium II stopnia Rady Powiatu za wybitne osiągnięcia artystyczne. Paulina zdobyła I nagrodę w Turnieju Teatrów Jednego Aktora w eliminacjach wojewódzkich 64. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego i reprezentowała województwo mazowieckie w finale tego konkursu.

Władysław Młynik – uczeń klasy II I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Curie - Skłodowskiej otrzymał stypendium II stopnia za wybitne osiągnięcia w nauce. W poprzednim roku szkolnym zajął I miejsce w „Międzynarodowym konkursie matematycznym” zorganizowanym przez Brzeski Państwowy Uniwersytet i Uniwersytet w Białymstoku. Uzyskał także bardzo dobry wynik w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny.

Kacper Chomka -  uczeń klasy II w I Liceum Ogólnokształcącym otrzymał stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce. Zajął III miejsce w Wielkim Konkursie Ortografii Angielskiej organizowanym przez Akademię Humanistyczno – Ekonomiczną w Łodzi.

Antonina Maria Adamyan - Lis – uczennica klasy III w I LO otrzymała stypendium II stopnia za wybitne osiągnięcia w nauce, a w roku szkolnym 2018/2019 uzyskała wysoką średnią ocen. Antonina jest także członkiem Grupy Teatralnej Preteksty wspólnie, z którą zdobyła II miejsce w kategorii zespołów młodzieżowych w finale 19. Mazowieckiego Festiwalu Teatrów Amatorskich za spektakl „Vita ars est”.

Aleksandra Katarzyna Topolińska - uczennica klasy III w I LO im. Marii Skłodowskiej – Curie otrzymała stypendium II stopnia za wybitne osiągnięcia w nauce. Jest członkiem Grupy Teatralnej Preteksty wspólnie, z którą zdobyła II miejsce w kategorii zespołów młodzieżowych w finale 19. Mazowieckiego Festiwalu Teatrów Amatorskich za spektakl „Vita ars est”.

Karolina Emilia Misiak – w roku szkolnym 2018/2019 była uczennicą III klasy I Liceum i za bardzo dobre wyniki w nauce otrzymała stypendium II stopnia Rady Powiatu za wybitne osiągnięcia w nauce. Karolina została także finalistką Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego im. gen. Sylwestra Kaliskiego organizowanego przez Wojskową Akademię Techniczną edycji 2018/2019.

Za wybitne osiągnięcia w nauce stypendia II stopnia Rady Powiatu Sokołowskiego otrzymali również uczniowie i absolwenci I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej - Curie: Maja Magdalena Mazur, Dominika Jurczak, Dominika Kraska, Aleksandra Miszczuk, Sandra Sikorska, Magdalena Moczulska, Adrianna Wiktoria Tomczuk, Izabela Sarnecka, Gabriela Ratyńska, Paulina Ładziak, Karol Smuniewski, Natalia Soszyńska, Adrian Tymiński, Martyna Grzybowska oraz uczennica Zespołu Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim Anna Jankowska.

W dowód uznania dla osiągnięć artystycznych uczniów Zarząd i Rada Powiatu Sokołowskiego postanowiły przyznać nagrodę dla grupy teatralnej Preteksty za godne reprezentowanie Powiatu Sokołowskiego na scenach, na których występuje. Zdobyła ona IImiejsce w kategorii zespołów młodzieżowych w finale 19. Mazowieckiego Festiwalu Teatrów Amatorskich za spektakl „Vita ars est”. Członkowie grupy pracują na co dzień pod okiem  nauczyciela Urszuli Kosieradzkiej.

Wszystkim nagrodzonym uczniom naszych szkół serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych, sportowych, artystycznych i dziękujemy za ich wkład w promocję całego powiatu sokołowskiego oraz ciężką pracę, którą wykonali by osiągnąć swoje sukcesy.