Podpisano kolejne umowy na przebudowy ulic w Sokołowie Podlaskim w ramach RIT

Przed nami kontynuacja prac związanych z projektem „Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokołowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego powiatu sokołowskiego”.

W dniu 14 stycznia Powiat Sokołowski reprezentowany przez starostę Elżbietę Sadowską oraz wicestarostę Ryszarda Domańskiego przy kontrasygnacie skarbnik Iwony Odrobińskiej podpisał 2 kolejne umowy, których przedmiotem jest rozbudowa ulicy Niecieckiej wraz z przebudową skrzyżowania z ulicą Świerkową i budową kanalizacji deszczowej w ulicy Niecieckiej i Świerkowej; Przebudowa ulicy Wilczyńskiego.

Wykonawcą robót branżowych będzie firma Transformatic Dariusz Wojtyra, a zamówienie opiewa na kwotę ponad 3,2 mln zł.

Wykonawcą odpowiedzialnym za przeprowadzenie robót bitumicznych została firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych "Regionalne Drogi Podlaskie" Sp. z o.o., a wartość  zamówienia wynosi prawie 1 mln zł.

Zakończenie wszystkich prac zaplanowano na koniec sierpnia 2020.