Podpisanie umowy na dofinansowanie linii autobusowych

Niewątpliwie dobrą wiadomością dla mieszkańców naszego powiatu jest informacja, że w dniu 27 stycznia starosta Elżbieta Sadowska wraz z wicestarostą Ryszardem Domańskim przy kontrasygnacie skarbnik Powiatu Iwony Odrobińskiej po wcześniejszym złożeniu odpowiednich wniosków podpisali umowę na dofinansowanie 15 linii autobusowych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Ustawa zakłada, że dofinansowanie może dotyczyć linii, które nie funkcjonowały co najmniej 3 miesiące przed wejściem w życie ustawy oraz takich linii, na które umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego została zawarta po dniu wejścia w życie ustawy.

Podpisana przez Powiat umowa o rządowe dofinansowanie, która opiewa na kwotę ponad 517 tysięcy zł. pozwoli utrzymać siatkę połączeń autobusowych na terenie całego powiatu, mimo braku ich rentowności. Przyczyni się to do zaspokojenia potrzeb lokalnej społeczności w zakresie transportu zbiorowego i da możliwość swobodnego przemieszczania się pomiędzy miejscowościami naszego powiatu nawet w dni świąteczne i wolne od pracy oraz w dniach, w których inni przewoźnicy nie oferują swoich usług. Jest to bardzo ważne szczególnie dla tych osób, które z różnych względów nie posiadają lub nie są w stanie korzystać z własnego środka transportu. Zachęcamy Państwa do korzystania z oferty PKS Sokołów Podlaski.