Konwent Wójtów i Burmistrzów w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sokołowie Podlaskim.

Aby jak najlepiej i najskuteczniej współpracować oraz dbać o bieżące sprawy mieszkańców Powiatu w piątek 7 lutego w Powiatowym Urzędzie Pracy odbył się Konwent Wójtów i Burmistrzów, któremu przewodniczyli starosta Elżbieta Sadowska oraz wicestarosta Ryszard Domański.

  W konwencie udział wzięli także powiatowi komendanci Policji i Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim. Na spotkaniu poruszone zostały najważniejsze tematy dotyczące problemów gmin w zakresie bezpieczeństwa oraz dotyczące codziennego funkcjonowania gminnych samorządów. Omawiane były również tematy związane z inwestycjami, a w szczególności pracami na drogach, na które udało się pozyskać środki z Funduszu Dróg Samorządowych. Konwenty Wójtów i Burmistrzów odbywają się cyklicznie, a ich celem jest współpraca pomiędzy gminami oraz gminami i Powiatem Sokołowskim. Działania te pozwalają w sposób pełniejszy na lepsze rozpoznanie i sprawniejsze reagowanie na potrzeby mieszkańców naszego powiatu.