Trwają zaawansowane prace na drogach powiatowych

W grudniu 2019 r. zawarte zostały umowy pomiędzy powiatem reprezentowanym przez starostę Elżbietę Sadowską oraz wicestarostę Ryszarda Domańskiego, a Wojewodą Mazowieckim na realizację inwestycji z udziałem środków pozyskanych z Funduszu Dróg Samorządowych:

1. „Przebudowę  drogi powiatowej nr 3906W na odcinku Nowa Wieś  Kosowska – Grądy – Lebiedzie od km 3+433 do km 6+333 o długości 2,900 km”. Całkowity koszt realizacji inwestycji to kwota 2 923 747 zł. Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych wynosi 80%, a pozostałe środki stanowią: wkład Powiatu Sokołowskiego (315 508 zł.), wkład gminy Sterdyń w (148 476 zł.) oraz wkład gminy Kosów Lacki (120 766 zł.)

 

 W zakres zadania weszły następujące roboty:

- wykonanie nawierzchni asfaltowej o szerokości 5,50 m  i długości 2900 m;

- wykonanie peronów autobusowych na odcinku o dł. 98 m;

- wykonanie obustronnych poboczy.

 

2. „Remont drogi powiatowej nr 4233W Ząbków - kolonia – Ząbków – granica powiatu sokołowskiego o łącznej długości 1,760 km”. Całkowity koszt realizacji inwestycji to kwota 1 672 919 zł. Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych wynosi 1 338 335, a pozostałe środki to wkład gminy Sokołów Podlaski w wysokości 334 584 zł.

 

W zakres zadania wchodzą następujące roboty:

- wykonanie nawierzchni asfaltowej o szerokości 5,50 m  i łącznej długości 1760 m;

- wykonanie obustronnych poboczy.

 

W przypadku obu inwestycji Powiat sprawnie wyłonił wykonawcę zadań, którym została firma Wikrusz z Miedznej, a termin ich wykonania zaplanowano do dnia 30 sierpnia 2020 r.

            Dzięki dobrej współpracy powiatu i wykonawcy prace przebiegają szybciej niż zakładano co sprawiło, że na chwilę obecną inwestycja na drodze Powiatowej Ząbków – Kolonia – Ząbków – granica powiatu została praktycznie ukończona i w najbliższym czasie nastąpi jej odbiór, co z pewnością ucieszy wszystkich, którzy korzystają z tej drogi.

Dobrą wiadomością jest również to, że zgodnie z harmonogramem przebiegają prace przy przebudowie drogi powiatowej nr 3906W na odcinku Nowa Wieś Kosowska – Grądy – Lebiedzie i już w przyszłym tygodniu zaplanowano wykonanie nawierzchni asfaltowej na tym odcinku.

            Pełną parą idą prace związane z „Utworzeniem centrum przesiadkowego w Sokołowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego Powiatu Sokołowskiego”. W chwili obecnej wykonywane są roboty branżowe na ulicy Wilczyńskiego i Niecieckiej. Trwa również rozbudowa drogi kategorii powiatowej nr 3921W na odcinku Sokołów Podlaski – Nieciecz Włościańska. Na ten moment droga ma położoną asfaltową warstwę wyrównawczą i trwają zaawansowane prace związane z wykonaniem komunikacyjnej ścieżki rowerowej, rowów i przepustów.

            Zgodnie z harmonogramem prowadzone są roboty branżowe na drodze powiatowej prowadzącej z Grodziska do Sabni.

Szanowni Mieszkańcy. Wszystkie działania powiatu związane z przebudową dróg powiatowych mają na celu poprawę bezpieczeństwa oraz zwiększenie komfortu uczestników ruchu drogowego. Już wkrótce dzięki szybko postępującym robotom będziemy mogli cieszyć się kolejnymi nowymi nawierzchniami i ścieżkami rowerowymi. Zanim to jednak nastąpi, chcemy Państwu podziękować za cierpliwość w zmaganiu się z utrudnieniami wynikającymi z prowadzonych prac. Zapewniamy, że podejmujemy wszelkie działania, by roboty drogowe przeprowadzone były jak najsprawniej i zapewniamy, że już wkrótce wspólnie będziemy mogli cieszyć się z ich efektu.