Podpisano umowę z kolejnym wykonawcą w ramach RIT

„Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokołowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego powiatu sokołowskiego” to strategiczny projekt pilotowany przez Powiat Sokołowski. Jego ukończenie zaplanowane jest na koniec 2020 r.,a zakres prowadzonych prac może imponować.

W dniu 15 maja 2020 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim starosta Elżbieta Sadowska wraz z wicestarostą Ryszardem Domańskim przy kontrasygnacie skarbnika Iwony Odrobińskiej podpisali kolejną umowę w ramach RIT. Zakłada ona wykonanie wiat przystankowych i wiat parkingów „Bike & Ride” przy ulicy Targowej, wiat parkingów „Bike & Ride” przy ulicy Oleksiaka Wichury oraz parkingów tego typu w miejscowościach Sabnie i Jabłonna Lacka.

Wykonawcą inwestycji została firma Stanisław Przesmycki Zakład Elektrotechniczny "Zeltech" z Siedlec. Wartość przewidzianych prac wyniesie 2 300 000,00 zł brutto, a ich zakończenie zaplanowano na koniec września 2020 r.

Partnerami Powiatu w realizacji powyższej inwestycji są Miasto Sokołów Podlaski, Gmina Sabnie oraz Gmina Jabłonna Lacka.