Podpisanie umowy na przebudowę ulicy Długiej w Sokołowie Podlaskim w ramach RIT

W dniu dzisiejszym w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego, starosta Elżbieta Sadowska oraz wicestarosta Ryszard Domański przy kontrasygnacie skarbnika Iwony Odrobińskiej podpisali umowę pod nazwą „Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokołowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego powiatu sokołowskiego – Przebudowa ulicy Długiej”. 

Wykonawcą wyłonionym przez Powiat w drodze przetargu nieograniczonego została sokołowska firma Makowiecki Jakub TECHBUD, która w ramach umowy wykona przebudowę ul. Długiej w Sokołowie Podlaskim na odcinku od ul. Wolności do Placu ks. Stanisława Brzóski. Wartość inwestycji wynosi 792 634,14 zł brutto, a jej wykonanie zaplanowano do końca sierpnia 2020 r. Partnerem Powiatu przy realizacji inwestycji jest Miasto Sokołów Podlaski.