Podpisanie umowy na prace przy ulicach Wilczyńskiego, Wolności, Węgrowskiej i Ks. Brzóski

Wg harmonogramu prac w  ramach RIT, nadszedł czas na przebudowę kolejnych ulic w Sokołowie Podlaskim.

W dniu 16 czerwca w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim starosta Elżbieta Sadowska, wicestarosta Ryszard Domański przy kontrasygnacie skarbnika Iwony Odrobińskiej podpisali umowę z firmą TECHBUD Makowiecki Jakub na wykonanie robót drogowych w ramach zadania „Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokołowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego powiatu sokołowskiego” - Przebudowa ulic w ciągu drogi krajowej nr 62 Wilczyńskiego, Wolności i Węgrowskiej; Przebudowa ulicy Ks. Brzóski. Całkowita wartość inwestycji wynosi 1 412 270,08 zł. Dofinansowanie na inwestycje pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i z budżetu państwa. Wkład własny na realizację zadania to środki Powiatu oraz partnera Miasta Sokołów Podlaski. Zakończenie prac zaplanowano na koniec października 2020 r.