Otwarcie dróg wyremontowanych ze środków pozyskanych z Funduszu Dróg Samorządowych oraz konferencja prasowa w Starostwie Powiatowym w Sokołowie Podlaskim.

Zarząd Powiatu Sokołowskiego rozumie i zauważa potrzebę remontów i przebudowy dróg powiatowych. Każdego roku szuka zatem możliwości pozyskania środków na niezbędne inwestycje, celem poprawy bezpieczeństwa i komfortu komunikacyjnego dla osób mieszkających oraz odwiedzających teren powiatu sokołowskiego.

W dniu 16 czerwca odbyło się oficjalne otwarcie dwóch przebudowanych odcinków dróg powiatowych, na które dzięki staraniom Zarządu Powiatu udało się pozyskać dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

Pierwszy z nich, to odcinek na drodze powiatowej nr 3906W przebiegającej przez tereny trzech gmin: Kosów Lacki, Ceranów i Sterdyń, o długości 2,9 km, łączący Nową Wieś Kosowską, Grądy i Lebiedzie. Wartość zrealizowanego zadania wyniosła 2 923 747 zł, z czego 80% wartości, tj. kwota 2 338 997 zł stanowiło dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, zaś pozostałe środki to wkład własny Powiatu Sokołowskiego (315 508 zł), Gminy Sterdyń (148 476 zł), Gminy Kosów Lacki (120 766 zł). Przebudowa przedmiotowej drogi była konieczna ze względu na jej bardzo zły stan. Ponadto jest to najkrótsza droga łącząca miejscowość Sterdyń z miastem Kosów Lacki.

Drugą ukończoną i oddaną do użytku inwestycją jest odcinek drogi powiatowej nr 4233W na terenie gminy Sokołów Podlaski, przebiegający przez Ząbków Kolonię, Ząbków, aż do granicy powiatu sokołowskiego o łącznej długości 1,760 km. Przedmiotowa droga również wymagała natychmiastowego remontu, ze względu na bardzo zły stan. Wartość wykonanych na drodze prac wyniosła 1 672 919 zł, z czego 80% stanowiło dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1 338 335 zł, zaś pozostałe środki finansowe to wkład własny Gminy Sokołów Podlaski (334 584 zł).

W uroczystościach otwarcia wzięli udział senator RP, wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, wicewojewoda mazowiecki Sylwester Dąbrowski, kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach Anna Kaszuba, starosta Elżbieta Sadowska, wicestarosta Ryszard Domański, przewodniczący Rady Powiatu Sokołowskiego Jacek Odziemczyk, burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki Jan Słomiak, wójtowie gmin: Ceranów - Ewa Częścik, Sterdyń - Grażyna Sikorska, Sokołów Podlaski - Janusz Kur, wykonawca inwestycji Adam Witkowski P.W. Wikrusz oraz zaproszeni goście i mieszkańcy.

Starosta Elżbieta Sadowska podziękowała wszystkim, którzy mieli swój wkład w realizację zadań, a w szczególności senatorowi RP, wiceministrowi zdrowia Waldemarowi Krasce oraz wicewojewodzie mazowieckiemu Sylwestrowi Dąbrowskiemu, którym bliskie są sprawy powiatu sokołowskiego oraz dobro wszystkich jego mieszkańców. Podziękowała również przedstawicielom samorządów gminnych za udział w realizacji powyższych inwestycji. Podkreśliła, że kluczem do sukcesu jest dobra współpraca lokalnych samorządów, które wspólnymi siłami mogą zdziałać dużo więcej na rzecz mieszkańców powiatu. Swoje podziękowania dla Rządu Rzeczpospolitej Polskiej na ręce parlamentarzystów złożyli także: wójt Gminy Ceranów i Sterdyń, burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki oraz wójt Gminy Sokołów Podlaski. Wszyscy wspólnie przecięli pamiątkowe wstęgi i dokonali symbolicznego otwarcia dróg. Uroczystość otwarcia drogi Nowa Wieś Kosowska – Grądy – Lebiedzie zakończyła się wspólną modlitwą i poświęceniem przebudowanego odcinka, którego dokonał ks. kan. Paweł Anusiewicz, proboszcz parafii Kosów Lacki.

Po uroczystościach otwarcia dróg, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim, w obecności zgromadzonych gości i mediów odbyła się konferencja prasowa z udziałem senatora RP, wiceministra zdrowia Waldemara Kraski, posła na Sejm RP Macieja Górskiego, wicewojewody mazowieckiego Sylwestra Dąbrowskiego, starosty Elżbiety Sadowskiej, wicestarosty Ryszarda Domańskiego, przewodniczącego Rady Powiatu Sokołowskiego Jacka Odziemczyka oraz wójtów i burmistrzów z terenu powiatu sokołowskiego. Tematem spotkania były zagadnienia dotyczące: ukończonych i planowanych inwestycji na terenie powiatu z udziałem środków finansowych pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych, rządowej pomocy w ramach Tarczy Antykryzysowej, zagadnień dotyczących programu 500+. Była to również okazja, by złożyć na ręce senatora RP, wiceministra zdrowia Waldemara Kraski i wicewojewody mazowieckiego Sylwestra Dąbrowskiego podziękowania za ich aktywność i pracę na rzecz powiatu sokołowskiego, podziękowania dla parlamentarzystów i dla Rządu RP, który wiele uwagi poświęca polityce wyrównywania szans i rozwojowi Polski Wschodniej. Obecny rząd oraz Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej bardzo zabiegają, aby zaniedbania na tych terenach zostały otoczone szczególnym wsparciem i przeznaczają na ten cel olbrzymie środki finansowe.

Dobrym przykładem może być inwestycja, o którą zabiegano od wielu lat, a do chwili obecnej nie udało się jej zrealizować, czyli „Przebudowa drogi powiatowej nr 3929W na odcinku Sokołów Podlaski – Włodki” ( na trasie Sokołów Podlaski – Paprotnia łączącej powiat sokołowski i siedlecki ). Jest to odcinek o długości ponad 8,5 km, przebiegający przez obszar czterech jednostek samorządowych, tj. Miasta Sokołów Podlaski i gminy Sokołów Podlaski, Bielany i Repki. Dzięki aktywności Zarządu Powiatu Sokołowskiego, przychylności obecnych władz i wsparciu naszych parlamentarzystów udało się pozyskać z Funduszu Dróg Samorządowych bardzo wysokie dofinansowanie w wysokości 16 621 441 zł, które stanowi 70% wartości inwestycji oszacowanej na kwotę 23 744 915,86 zł. Pozostałą część środków finansowych w wysokości 7 123 474,76 zł, dzięki dobrej współpracy zabezpieczą Powiat Sokołowski oraz partnerzy – Miasto Sokołów Podlaski i Gminy: Sokołów Podlaski, Bielany i Repki.

19 czerwca zostały otwarte oferty na realizację inwestycji w wyniku ogłoszonego wcześniej przetargu nieograniczonego.

Warto nadmienić, że realizację przedmiotowej inwestycji od miasta Sokołów Podlaski do granicy powiatu sokołowskiego podzielono na etapy. W roku 2019 zakończono przebudowę 5,5 km drogi na odcinku z miejscowości Kobylany Górne do granicy powiatu przez Smuniew i Ostrówek. Wcześniej zrealizowano odcinek o długości 0,460 km przebiegający przez miejscowość Kożuchówek.

Na konferencji poruszono również temat pomocy przedsiębiorcom w ramach rządowego wsparcia w postaci Tarczy Antykryzysowej, która przyniosła systemowe rozwiązania chroniące przedsiębiorców i miejsca pracy. Jak podkreślił na konferencji wicewojewoda mazowiecki Sylwester Dąbrowski, dzięki tym rozwiązaniom i utrzymaniu inwestycji udaje się polskiej gospodarce uniknąć głębokiego kryzysu.

Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim od początku pandemii wywiązuje się ze swoich zadań bardzo sprawnie. Ogłosił bowiem kilka naborów na wnioski pomocowe w ramach Tarczy Antykryzysowej i rozpatrzył pozytywnie na dzień 12 czerwca, aż 1832 wnioski o pożyczkę z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, na łączną kwotę 9 155 500 zł. Na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców wpłynęło łącznie 127 wniosków na kwotę 1 792 385 zł. Na dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych wpłynęły łącznie 224 wnioski na kwotę 371 280 zł. Warto podkreślić, że złożone wnioski były rozpatrywane na bieżąco i bez zbędnych opóźnień, a na chwilę obecną rozpatrzono 98% wszystkich, które zostały złożone. W ramach Tarczy Kryzysowej dla przedsiębiorców z terenu powiatu sokołowskiego została przekazana kwota ogółem w wysokości ok. 64 mln złotych.

Z całą pewnością można powiedzieć, że dodatkowym wsparciem dla rodzin w czasie epidemii koronawirusa stał się również sztandarowy program 500+, ponieważ w tym trudnym dla wszystkich czasie przyczynia się on do zabezpieczenia podstawowych potrzeb tych rodzin, których sytuacja materialna uległa pogorszeniu z powodu epidemii.

Powiat dokłada wszelkich starań, aby mieszkańcy mogli czuć się bezpieczni. Każdego dnia Zarząd aktywnie pracuje na rzecz pozyskiwania środków zewnętrznych i współpracuje z lokalnymi samorządami, by wykonywać dużą ilość strategicznych inwestycji zarówno na drogach, jak i zadań w zakresie edukacji szkolnej, służby zdrowia, bezpieczeństwa oraz pomocy rodzinie.

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy parlamentarzystom, obecnemu rządowi i wszystkim lokalnym samorządom, z którymi na co dzień współpracujemy za wsparcie, przychylność, pomoc i środki, które do tej pory otrzymaliśmy i w dalszym ciągu otrzymujemy. Jesteśmy głęboko przekonani, że mądre wybory obywateli pozwolą kontynuować misję, jaką jest praca dla dobra Polski i na rzecz lokalnej społeczności, którą stanowią mieszkańcy powiatu sokołowskiego.