Wyjątkowe zakończenie roku w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim.

W piątek, 26 czerwca na Uroczystości Zakończenia Roku Szkolnego 2019/2020, podczas wręczania świadectw i nagród uczniom opuszczającym po wielu latach mury Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim, wyjątkowym gościem była Pierwsza Dama RP Agata Kornhauser - Duda.

Małżonka Prezydenta RP osobiście przekazała życzenia dla absolwentów: „Opuszczacie mury szkoły, w której spędziliście często wiele lat, w której uczyliście się i zdobywaliście umiejętności, ale mogliście też rozwijać swoje talenty i zainteresowania. Życzę Wam, żeby zdobyta wiedza i nawiązane w szkole przyjaźnie zostały z Wami na całe życie”.

Pierwsza Dama skierowała również słowa do całego grona pedagogicznego i podziękowała za pełną zaangażowania pracę dla dobra podopiecznych i ich rodzin, za ogromne serce, empatię i wysiłek włożone w nauczanie i wychowywanie młodych ludzi. Podkreśliła, że dzięki pełnej poświęcenia pracy całego grona pedagogicznego, uczniowie otrzymują szansę na lepsze i łatwiejsze życie. Pogratulowała jednocześnie pedagogom doskonałej współpracy z rodzicami, zaznaczając, że powodzenie edukacji w dużym stopniu zależy od współdziałania całej społeczności szkolnej, na którą składają się nauczyciele, uczniowie i rodzice.

Podopieczni Zespołu Szkół Specjalnych zaprosili Pierwszą Damę do obejrzenia ogrodu multisensorycznego oraz własnoręcznie uprawianych rabat z ziołami, owocami oraz warzywami. Uroczystość zakończenia roku szkolnego umilił występ uczennic szkoły.

W piątkowym wydarzeniu uczestniczyli także wiceminister zdrowia, snator RP Waldemar Kraska, I Mazowiecki Wicekurator Oświaty Dorota Skrzypek, Starosta Elżbieta Sadowska, przewodniczący Rady Powiatu Sokołowskiego Jacek Odziemczyk.

Zespół Szkół Specjalnych to jedyna placówka specjalna na terenie powiatu, której zadaniem jest realizacja podstawy programowej, dbanie o harmonijny rozwój intelektualny podopiecznych oraz kształtowanie postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie osób z niepełnosprawnościami oraz przygotowanie ich do życia społecznego i usamodzielniania na miarę możliwości. 

Wszystkim uczniom życzymy wspaniałych wakacji, a absolwentom wszelkiej pomyślności w nowym etapie swojego życia.

 

Źródło: zespec.sokp.pl, prezydent.pl

Fotografie: Grzegorz Jakubowski/KPRP