Powiat z szansą na pozyskanie dodatkowych środków na inwestycje w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Samorządowych.

6 mld złotych z funduszu Covid – 19, z czego 1 mld zł dla powiatów na dopłaty do inwestycji lokalnych, taki będzie efekt wsparcia z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

Pieniądze będzie można wykorzystać na inwestycje bliskie mieszkańcom tj. szkoły, przedszkola, drogi, szpitale, wodociągi, wkład własny do zaplanowanych inwestycji, a także inne działania podejmowane w celu poprawy jakości życia lokalnych społeczności. Dostęp do rządowego programu otrzymują wszystkie gminy i powiaty w kraju.

Podział łącznej puli środków inwestycyjnych następuje pomiędzy gminy i powiaty proporcjonalnie do planowanych wydatków majątkowych z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności. Powiat Sokołowski od lat przeznacza bardzo dużo środków finansowych na inwestycje zarówno drogowe, jak i prowadzone w: oświacie, służbie zdrowia, czy na rzecz rolników przeprowadzając scalenia gruntów rolnych. Na wydatki inwestycyjne w 2020 r. zaplanowana jest kwota 46 mln zł., co stanowi aż 32% całego budżetu powiatu. W związku z tak dużymi nakładami na inwestycje (wydatki majątkowe) Powiat będzie mógł ubiegać się o środki finansowe do maksymalnej kwoty 4,5 mln zł.

Jest to bardzo ważny program wspierający samorządy, szczególnie w roku bieżącym, w którym w związku z pandemią dochody mogą być niższe, niż planowane w pierwotnych budżetach.