Kolejne wsparcie dla szkół, nauczycieli i uczniów

Starosta Elżbieta Sadowska oraz wicestarosta Ryszard Domański, reprezentujący Powiat Sokołowski, podpisali umowę partnerską w ramach realizacji „Mazowieckiego programu przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego. Uroczyste podpisanie umowy odbyło się 1 lipca w Siedlcach. Z ramienia Samorządu Województwa Mazowieckiego umowa została podpisana przez Członków Zarządu Województwa Mazowieckiego Janinę Ewę Orzełowską oraz Elżbietę Lanc.

 

Projekt, którego beneficjentem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego, zostanie zrealizowany w ramach X Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 – Edukacja dla rozwoju Regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna.

 

Celem projektu jest wsparcie mazowieckich szkół, nauczycieli oraz uczniów do nauki zdalnej poprzez zakup niezbędnego sprzętu, oprogramowania a następnie przeprowadzenie odpowiednich szkoleń. Szkołą z naszego regionu, która zostanie objęta pomocą jest Zespół Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim.

 

Wartość projektu to 35 mln zł, z czego28 mln zł pochodzi ze środków UE, ponad 5,2 mln zł z budżetu województwa mazowieckiego oraz ok. 1,7 mln zł z budżetu państwa.