Podpisanie umowę w ramach RIT na przebudowę drogi powiatowej nr 3921W na odcinku Nieciecz Włościańska - Jabłonna Lacka

7 lipca w Starostwie Powiatowym w Sokołowie Podlaskim starosta Elżbieta Sadowska oraz wicestarosta Ryszard Domański przy kontrasygnacie kierownika Wydziału Finansowego Anety Lipskiej podpisali umowę na kolejną inwestycję pod nazwą: „Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokołowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego powiatu sokołowskiego” - Przebudowa drogi powiatowej nr 3921W na odcinku Nieciecz Włościańska – Jabłonna Lacka.

Zakres prac przewidzianych umową to: budowa ścieżki rowerowej, przebudowa nawierzchni i zjazdów, przebudowa przepustów oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę powyższej inwestycji, którym zostało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych „Mikst” Sp. z o.o. z Węgrowa. Wartość podpisanej umowy wynosi 4 250 326 zł. Zakończenie prac zaplanowano na koniec października 2020 r. Oznacza to, że jeszcze w tym roku użytkownicy będą mogli cieszyć się efektami remontu drogi na całym odcinku od Sokołowa Podlaskiego do Jabłonny Lackiej. Partnerem Powiatu przy realizacji inwestycji na drodze od Niecieczy Włościańskiej do Jabłonny Lackiej jest Gmina Jabłonna Lacka.