Podpisano umowę na przebudowę drogi powiatowej nr 3929W na odcinku Sokołów Podlaski – Włodki

W dniu 9 lipca w Starostwie Powiatowym w Sokołowie Podlaskim starosta Elżbieta Sadowska wraz z wicestarostą Ryszardem Domańskim przy kontrasygnacie kierownika Wydziału Finansowego Anety Lipskiej podpisali umowę z firmą Adam Witkowski P. W. Wikrusz na wykonanie zadania pod nazwą „ Przebudowa drogi powiatowej nr 3929W na odcinku Sokołów Podlaski – Włodki, m. Sokołów Podlaski, gm. Sokołów Podlaski, gm. Bielany, gm. Repki”. 

Jest to odcinek drogi o długości 8,5 km przebiegający przez obszar czterech jednostek samorządowych, tj. Miasta Sokołów Podlaski i Gmin: Sokołów Podlaski, Bielany oraz Repki.

Wartość inwestycji zgodnie z podpisaną umową wynosi 16 499 956 zł i zostanie sfinansowana z dotacji otrzymanej z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 11 549 970, tj. 70% wartości zadania oraz wkładu własnego w wysokości 4 949 987 zł, tj. 30%, który zabezpieczy Powiat wraz z zaproszonymi do współpracy partnerami. Na chwilę obecną trzech z nich wyraziło twardą deklarację uczestnictwa w realizacji inwestycji.