Symboliczne rozpoczęcie prac na odcinku drogi powiatowej nr 3929W Sokołów Podlaski - Włodki.

Zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 3929W na odcinku Sokołów Podlaski – Włodki, m. Sokołów Podlaski, gm. Sokołów Podlaski, gm. Bielany, gm. Repki”,  jest czwartą na Mazowszu, pod względem wysokości dofinansowania, inwestycją dotowaną z Funduszu Dróg Samorządowych.

Jej wartość  zgodnie z podpisaną umową wynosi 16 499 956 zł i zostanie wsparta dotacją w wysokości 11 549 970, tj. 70% wartości zadania. Wkład własny na wykonanie inwestycji w kwocie 4 949 987 zł, tj. 30%. zabezpieczy Powiat i Partnerzy, którzy zadeklarowali udział w inwestycji, tj. Miasto Sokołów Podlaski, Gmina Bielany oraz Gmina Repki.

Zarząd Powiatu Sokołowskiego wciąż oczekuje na jasną deklarację udziału w zadaniu Gminy Sokołów Podlaski.

Fakt pozyskania tak wysokiego dofinansowania, ranga i znaczenie inwestycji dla całej społeczności Powiatu sprawiło, że w dniu 10 lipca w miejscowości Brodacze w gminie Bielany, odbyła się uroczystość symbolicznego „wbicia łopaty”, która zwiastuje rychłe rozpoczęcie prac drogowych na odcinku 8,5 km z Sokołowa Podlaskiego do miejscowości Włodki.

W uroczystości wzięli udział: wiceminister zdrowia senator RP Waldemar Kraska, poseł na Sejm RP Krzysztof Tchórzewski, kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Anna Kaszuba, radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Wojciech Kudelski, starosta Elżbieta Sadowska, wicestarosta Ryszard Domański, członkowie Zarządu Powiatu Sokołowskiego Krzysztof Więsak i Bogdan Czarnocki, wójt Gminy Repki Apolonia Stasiuk, wójt Gminy Bielany Zbigniew Woźniak, przewodniczący Rady Gminy Bielany Ireneusz Stanisław Błoński, dyrektor biura senatora RP Waldemara Kraski Joanna Malinowska, sołtysi  wraz z mieszkańcami wsi przez, które przebiega inwestycja oraz jej wykonawca Adam Witkowski - właściciel firmy P. W. Wikrusz.

Wszystkich zgromadzonych przywitała na starosta Elżbieta Sadowska, która podkreśliła, że  rozpoczęcie realizacji tej ważnej inwestycji, na którą czekano od wielu lat stanowi wielki sukces Powiatu,  jak również wszystkich partnerów,  którzy zadeklarowali chęć uczestniczenia w wykonaniu zadania. Podziękowała wszystkim, dzięki którym przebudowa powyższej drogi stała się możliwa.      

Następnie zaproszeni goście wraz z mieszkańcami wykonali symbolicznie pierwsze prace poprzez „wbicie szpadla” na ruszającej właśnie inwestycji realizowanej przez Powiat Sokołowski.

Możliwość pozyskiwania dodatkowych środków na inwestycje drogowe, między innymi z Funduszu Dróg Samorządowych, przyczynia się do rozwoju całego Powiatu. Pozwala również likwidować nierówności pomiędzy bogatymi, a małymi biedniejszymi ośrodkami, w których samorządy nie są w stanie udźwignąć kosztów finansowych dużych inwestycji.

Zyskują głównie mieszkańcy powiatu, firmy i lokalni przedsiębiorcy, którzy mogą się poruszać po lepszych drogach, co przekłada się bezpośrednio na bezpieczeństwo, wygodniejszą komunikację, jak również tworzy dogodne warunki do podróżowania, lokowania inwestycji oraz prowadzenia biznesu. Wszystkim mieszkańcom, którzy na codzień użytkują ten odcinek drogi powiatowej serdecznie gratulujemy i prosimy o wyrozumiałość podczas jej przebudowy.