XXVII Sesja Rady Powiatu Sokołowskiego

W dniu 20 września odbyła się XXVII nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Sokołowskiego. Głównym punktem sesji było podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka drogi powiatowej nr 3908W.

Odcinek położony jest na terenie gminy Sterdyń w obrębie ewidencyjnym Łazów na działkach o nr 1722, 1949, 2484, 2494. Z wnioskiem o podjęcie działań w celu przejęcia odcinka drogi powiatowej do kategorii dróg gminnych zwróciła się do Zarządu Powiatu Wójt Gminy Sterdyń. Uzasadniła wniosek możliwością uzyskania przez Gminę dofinansowania na jego przebudowę w ramach programu wsparcia dla gmin, w których funkcjonowały PGR -y.

Droga powiatowa nr 3908W jest drogą o znaczeniu lokalnym służącym miejscowym potrzebom. Nie spełnia kryterium zaliczenia do kategorii dróg powiatowych, o którym mowa w art. 6a ust. 1 ustawy o drogach publicznych. W związku z tym, Zarząd Powiatu Sokołowskiego zwrócił się do Zarządu Województwa Mazowieckiego z wnioskiem o wyrażenie zgody na pozbawienie kategorii powiatowej wspomnianego odcinka drogi w celu zaliczenia do kategorii dróg gminnych. Uchwałą nr 1432/253/21 Zarząd Województwa Mazowieckiego uwzględnił wniosek Zarządu Powiatu Sokołowskiego.

Dodatkowo podczas sesji wprowadzono zmiany w uchwale budżetowej Powiatu Sokołowskiego na 2021 r., a po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad przewodniczący Rady Powiatu Jacek Odziemczyk zamknął sesję.