Podpisanie umowy na przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Karskie

W dniu 05 października w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim została podpisana przy kontrasygnacie skarbnik Iwony Odrobińskiej umowa pomiędzy Powiatem Sokołowskim reprezentowanym przez starostę Elżbietę Sadowską oraz wicestarostę Ryszarda Domańskiego, a firmą P.W. Wikrusz Adam Witkowski na realizację inwestycji pn.: "Przebudowa drogi powiatowej 3931W o długości 550 mb w miejscowości Karskie" na kwotę ponad 440 tys. zł.

 

 

Inwestycja realizowana jest w kwocie 100 tys. zł ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Wkład własny na realizację zadania pochodzi z budżetu inwestora - Powiatu Sokołowskiego oraz Partnera - Gminy Repki, która zabezpieczyła środki w wysokości 50% wartości inwestycji.

Zaplanowane roboty obejmują wykonanie poszerzenia drogi, wykonanie zjazdów, wykonanie konstrukcji nawierzchni drogi oraz poboczy z kruszywa. Zadanie zostanie zakończone jesienią bieżącego roku.