Nowe łóżka służą pacjentom sokołowskiego szpitala

Łóżko jest podstawowym i niezwykle ważnym elementem infrastruktury medycznej każdego szpitala. To na nim osoby chore dochodzą do zdrowia, niejednokrotnie przez bardzo długi okres czasu. Dlatego ważne jest, aby było ono wygodne, ergonomiczne oraz dawało możliwość wielu konfiguracji, co ułatwia pracę zarówno personelowi, jak również daje komfort przebywającym w placówce pacjentom.

 

 

W dniu 11 października w Sokołowskim SP ZOZ odbyło się symboliczne przekazanie  nowych łóżek szpitalnych pochodzących z zasobów Ministerstwa Zdrowia, w którym uczestniczył wiceminister zdrowia, senator RP Waldemar Kraska. W przekazaniu wzięli również udział starosta Elżbieta Sadowska, dyrektor SP ZOZ Maria Sikorska, p.o. zastępca dyrektora do spraw lecznictwa lek. Robert Najfeld, przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Urszula Krzymowska. Do sokołowskiej placówki medycznej dotarł w ostatnim czasie transport 200 łóżek szpitalnych elektrycznych 4 - segmentowych o wartości blisko 1,6 mln zł, 10  wózków do przewożenia chorych o wartości 2 389 zł - każde. Dodatkowo na Oddział Intensywnej Terapii trafiły 4 specjalistyczne łóżka z systemem pomiaru masy ciała, a koszt jednego to ponad 19 tys. zł.

Podczas wizyty dyrektor SP ZOZ podziękowała wiceministrowi, senatorowi RP Waldemarowi Krasce za zaangażowanie w sprawy szpitala i jego wspieranie oraz Andrzejowi Żółkowskiemu, właścicielowi firmy Ziółek-Logistyka za pomoc w transporcie łóżek.

Wiceminister zdrowia w towarzystwie starosty oraz dyrekcji odwiedził również poszczególne oddziały szpitalne, tj. OIT, Chirurgię, Pediatrię, Oddział Wewnętrzny, Neurologię i Rehabilitację, gdzie rozmawiał z ordynatorami, lekarzami oraz personelem o potrzebach poszczególnych oddziałów, wykonanych dotychczas inwestycjach oraz o bieżących problemach, z którymi zmaga się personel szpitala.

W ostatnich latach widać, jak mocno zmienia się sokołowski SP ZOZ, w którym powstał między innymi nowoczesny SOR. Na poszczególnych oddziałach wykonywane są remonty, placówka dzięki wsparciu pochodzącemu z różnych źródeł, również z Ministerstwa Zdrowia, zaopatrywana jest w nowoczesną aparaturę, która zwiększa możliwości diagnostyczne i lecznicze sokołowskiej jednostki medycznej. Zarówno Zarządowi Powiatu, a także dyrekcji zależy, aby szpital był ważnym punktem na mapie placówek medycznych Mazowsza. Z tego miejsca serdecznie dziękujemy wiceministrowi zdrowia, senatorowi Waldemarowi Krasce za osobiste zaangażowanie w sprawy SP ZOZ w Sokołowie Podlaskim oraz wszystkim, którzy okazali szpitalowi wsparcie w trudnym czasie epidemii Covid - 19. Dziękujemy również całemu personelowi placówki, który codziennie wykonuje ciężką i pełną poświęcenia pracę, aby jednostka mogła skutecznie diagnozować, leczyć i nieść pomoc swoim pacjentom.