Budowa wielofunkcyjnego boiska przy I LO w Sokołowie Podlaskim

W ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej we wtorek 12 października została podpisana umowa pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego reprezentowanym przez członków Zarządu Ewę Janinę Orzełowską oraz Elżbietę Lanc, a Powiatem Sokołowskim reprezentowanym przez starostę Elżbietę Sadowską, wicestarostę Ryszarda Domańskiego, przy kontrasygnacie skarbnika Iwony Odrobińskiej.

Przedmiotem umowy jest dofinansowanie w kwocie 200 tys. zł budowy wielofunkcyjnego boiska przy I Liceum Ogólnokształcącym w Sokołowie Podlaskim. Projekt obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego do siatkówki i koszykówki o wymiarach 32 m x 19 m, z nawierzchnią poliuretanową wraz z liniami boisk, wykonanie systemowego ogrodzenia boiska oraz montaż wyposażenia, niezbędnego do gry w siatkówkę i koszykówkę. Ogłoszony został przetarg na wyłonienie wykonawcy robót.

 

Zadanie jest współfinansowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Insrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021".