Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Wszystkim Dyrektorom, Nauczycielom i Pracownikom Niepedagogicznym jednostek oświatowych Powiatu Sokołowskiego składamy najserdeczniejsze życzenia.