Powiat Sokołowski na podium w krajowym rankingu wydatków inwestycyjnych „Liderzy Inwestycji” Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”

Powiat Sokołowski zajął 3 miejsce w corocznym prestiżowym, ogólnopolskim rankingu „Liderzy Inwestycji” Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”, w kategorii Powiaty.

 

fot. Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”

 

 

Ranking ustalono na podstawie wydatków inwestycyjnych poniesionych w latach 2018 – 2020. Jest to trzeci najlepszy wynik w tej kategorii na 314 polskich powiatów. Z tej okazji starosta Elżbieta Sadowska odebrała pamiątkową statuetkę oraz dyplom na gali zorganizowanej podczas XIX Samorządowego Forum Kapitału i Finansów, które odbyło się w dniach 6-7 października br. w Katowicach.

Ranking bierze pod uwagę całość wydatków majątkowych poniesionych w ciągu ostatnich trzech lat, co pozwala uniknąć dużych i chwilowych wahań wskaźnika będącego podstawą rankingu.

Miejsce na podium jest niewątpliwie ogromnym sukcesem dla całego Zarządu, Rady Powiatu Sokołowskiego oraz wszystkich pracowników Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim i jego jednostek organizacyjnych. Wykonywana praca owocuje realizacją wielu ważnych inwestycji na terenie powiatu i przyczynia się do jego zrównoważonego rozwoju, poprawy komfortu życia oraz zwiększenia bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców. Tak duże wyróżnienie jest motywacją do dalszej pracy oraz powodem do dumy i zadowolenia z osiągniętych dotychczas wyników.

Na osiągnięte rezultaty decydujący wpływ miała przede wszystkim umiejętność pozyskiwania zarówno środków unijnych, jak również krajowych, a także korzystanie z funduszy i wsparcia rządowego. Pieniądze zostały zdobyte dzięki dobrze napisanym projektom i racjonalnie planowanym inwestycjom. Niebagatelne znaczenie miała również dobra współpraca z rządem RP i wsparcie naszych parlamentarzystów z wiceministrem zdrowia, senatorem RP Waldemarem Kraską na czele. Należy również podkreślić, że zapewnienie wkładu własnego niezbędnego do realizacji znacznej ilości zadań inwestycyjnych – szczególnie drogowych, nie byłoby możliwe gdyby nie praktyka dobrej współpracy z partnerami, tj. samorządami gminnymi i miejskimi z terenu powiatu sokołowskiego, z udziałem których realizowana jest większość inwestycji. Pragniemy zatem serdecznie podziękować samorządom za współpracę, która przekłada się na rozwój całego powiatu sokołowskiego. Ten znakomity wynik jest również Ich sukcesem. Zdajemy sobie sprawę z mnogości potrzeb, co stawia przed nami kolejne wyzwania i mobilizuje do dalszej ciężkiej pracy na rzecz całej powiatowej społeczności.

 

Kliknij, aby wyświetlić ranking