Podpisanie umowy na rozbudowę drogi powiatowej nr 4229W na odcinku Paczuski Duże - Kowiesy

W środę 29 grudnia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim została podpisana umowa z firmą Adam Witkowski P.W. Wikrusz na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4229W na odcinku Paczuski Duże – Kowiesy, gm. Bielany”, tj. łącznie 7,99 km.

W imieniu Powiatu Sokołowskiego umowę przy kontrasygnacie skarbnika Iwony Odrobińskiej podpisali starosta Elżbieta Sadowska oraz wicestarosta Ryszard Domański. Rzeczowy zakres prac przy realizacji zadania zakłada: rozbiórkę kolidujących elementów zagospodarowania pasa drogowego, budowę kanału technologicznego, ustawienie obustronnie krawężników betonowych, wykonanie ścieków przykrawężnikowych, wykonanie konstrukcji nawierzchni drogi, wykonanie przepustów pod zjazdami i remont istniejących przepustów pod koroną drogi, wykonanie zjazdów indywidualnych z betonowej kostki brukowej, wykonanie chodników, peronów i dojść do budynków z betonowej kostki brukowej, wykonanie obustronnych poboczy z kruszyw, oczyszczenie i umocnienie istniejącego rowu przydrożnego oraz wykonanie stałej organizacji ruchu. Koszt wykonania robót przewidzianych umową wynosi 18 899 358,61 zł.

Środki na realizację powyższej inwestycji pochodzą z pozyskanego przez Powiat Sokołowski dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zakończenie robót zaplanowano na czerwiec 2023 r.