Spotkanie Kół Łowieckich

31 marca 2017 roku  w Starostwie Powiatowym w Sokołowie Podlaskim odbyło się spotkanie z przedstawicielami kół łowieckich działających na terenie Powiatu.

Celem spotkania było podpisanie umów na dzierżawę 14 obwodów łowieckich położonych na terenie Powiatu Sokołowskiego z 12 kołami łowieckimi.

Umowy zostały zawarte na lata 2017 -2027 po zasięgnięciu  opinii wójtów oraz Mazowieckiej Izby Rolniczej w Siedlcach którzy przekazali  po konsultacji z rolnikami swoje następujące uwagi :

1.     rolnicy skarżą się na duże i stale rosnące niszczenie plonów głównie przez dziki,

2.     odszkodowania wypłacane przez koła łowieckie nie pokrywają strat poniesionych przez rolników,

3.     zbyt mała liczba miejscowych myśliwych w poszczególnych kołach łowieckich przekłada się na słabą skuteczność działania w terenie,

4.     brak odpowiednich przepisów prawnych niezbędnych do skutecznego naliczania strat.

 Łączna powierzchnia gruntów wydzierżawionych przez Starostę wynosi 84 767 ha  ( grunty polne i leśne ). Starosta Sokołowski Leszek Iwaniuk podkreślił, że współpraca z kołami łowieckimi działającymi na terenie Powiatu Sokołowskiego układała się dobrze i ma nadzieję, że podpisane umowy na następne 10 lat przyczynią się do  lepszej współpracy kół łowieckich z rolnikami.