Śpiewający harcerze

10 maja odbył się Festiwal Kultury Harcerskiej. Rozpoczynając Bożenna Hardej komendantka Hufca ZHP w Sokołowie Podlaskim im. Janusza Korczaka powitała uczestników i ich opiekunów oraz gości Festiwalu „Rodzinne śpiewanie”. Sala widowiskowa była wypełniona po brzegi zuchami, harcerzami, instruktorami, przedszkolakami, rodzicami i sympatykami harcerstwa. 

Konferansjerkę prowadziły druhny Zuzanna Mieczkowska i Maria Skóra z 33 SDH „Avanti” im. Danuty Siedzikówny „Inki”.  Po przesłuchaniach pierwsze miejsce w kategorii ZUCHY ZESPÓŁ wyśpiewała 75 Gromada Zuchowa „Wiewiórki z Dwójki” z PSP nr 2 w Sokołowie Podl.;  pierwsze miejsca w Kategorii ZUCHY SOLO jury przyznało ex aequo: Zuzannie Marchel z Zespołu Zuchowego „Biedroneczki” z PSP w Kosowie Lackim, Katarzynie Zych oraz Hannie Winnickiej z 40 DH im. Aleksandra Kamińskiego „Kamyka” z PSP w Kosowie Lackim; trzecie miejsce Konradowi Szerszeniowi z 40 DH w Kosowie Lackim. W kategorii ZUCHY DUET pierwsze miejsce zajęły Hanna Winnicka i Katarzyna Zych z 40 DH, w kategorii HARCERZE STARSI SOLO pierwsze miejsce - Wiktoria Oleszczuk z 41 Drużyny Starszoharcerskiej „Kamyki” im. Aleksandra Kamińskiego z PG w Kosowie Lackim. W kategorii HARCERZE STARSI ZESPOŁY  pierwsze miejsce zajęły: 41 DSh „Kamyki” i 14 DH „Sokoły” z Prostyni. W kategorii HARCERZE ZESPOŁY – najwyżej oceniono: 9. SDH „Orlęta” im. Szarych Szeregów (zastępowa dh. Natalia Adamczuk),  40 DH z PSP w Kosowie Lackim i 62 DH „Płomyki” z ZS w Ceranowie, drugie miejsce przyznano 91 SDH „Tanijas” im. Macieja Aleksego Dawidowskiego „Alka”. W kategorii HARCERZE SOLO pierwsze miejsce zajęła Amelia Łazarecka z 14 DH „ Sokoły” z ZS w Prostyni, drugie miejsce ex aequo - Magda Onisk z 9 SDH „Orlęta” im. Szarych Szeregów i Dominika Perzyna z 14 DH „Sokoły” w Prostyni. W kategorii NIEPRZETARTEGO SZLAKU  pierwsze miejsce ex aequo przyznano 20 DH NS „Bużanie” z DPS  „Pomocna dłoń” w Wirowie i 92 i 93 SDH NS „Duchy Lasu” z ZSS im. Jana Pawła II w Sokołowie Podl.
  GRAND PRIX FESTIWALU PIOSENKI HARCERSKIEJ ZDOBYŁA  –  22  Drużyna Harcerska „Pędziwiatry„  z  Zespołu Szkół  w Jabłonnie Lackiej
Zwycięzcy poszczególnych kategorii wiekowych festiwalu zostali obdarowani okolicznościowymi statuetkami ufundowanymi przez Starostwo Powiatowe w Sokołowie Podlaskim. Wicestarosta Marta Sosnowska wyraziła swój zachwyt i szacunek dla talentów i pasji młodych ludzi. Podkreśliła, że bardzo lubi śpiew i ceni ludzi śpiewających.