Nowoczesna hala z piknikiem w tle

Starosta Leszek Iwaniuk oraz Przewodniczący Rady Powiatu  Jarosław Puścion gratulowali właścicielom Zakładów Mięsnych  „ZAKRZEWSCY” w Kosowie Lackim podczas Pikniku tak prężnie rozwijającej się firmy, która łączy najlepsze tradycje przemysłu mięsnego, doświadczenie i innowacyjne technologie.

Dziękowali za promocję Ziemi Sokołowskiej w kraju i poza jego granicami oraz wspomaganie samorządów
i mieszkańców Powiatu Sokołowskiego. Starosta zwrócił się także do obecnego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o podjęcie działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa ASF, bo to może skutkować wielkimi stratami w branży mięsnej. Po mszy św. w części oficjalnej były odznaczenia ministerialne i branżowe oraz życzenia od przybyłych gości. Podniosłym punktem było symboliczne przecięcie wstęgi w  nowo otwartej najnowocześniejszej hali rozbioru w Polsce. Licznie zgromadzeni goście, pracownicy i ich rodziny zwiedzali nową halę.