Wyniki egzaminu maturalnego ...

Wyniki egzaminu maturalnego w 2017 r. w szkołach prowadzonych przez Powiat Sokołowski.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna ogłosiła wyniki egzaminu maturalnego, w związku
z powyższym przedstawiamy państwu podstawowe informacje, o tym jak poradzili sobie nasi tegoroczni maturzyści.

W  I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej-Curie spośród 180  zdających,
6 uczniom nie udało się zdać matematyki. Zdawalność na poziomie 96,7% to bardzo dobry wynik nie tylko w skali województwa, ale i całego kraju (w skali kraju zdawalność wyniosła 78,5%).

W Zespole Szkół Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim do matury przystąpiło łącznie 169 uczniów, zdało 111 osób, co stanowi 65,7% wszystkich zdających ( w tym: 42 z II LO i 69  z  Technikum Nr 1). W stosunku do ubiegłego roku zdawalność w Zespole Szkół Nr 1 wzrosła o prawie 10%, wierzymy, że ten wzrostowy trend jest efektem wytężonej pracy uczniów, nauczycieli i będzie się utrzymywał. Tak trzymać.

Podobnie jak w latach ubiegłych to matematyka okazała się być największą „zmorą” dla maturzystów. Łącznie w ZS Nr 1 matury z tego przedmiotu nie zdało 35 osób (13 w II LO i 22 w Technikum Nr 1).

Szkoły Powiatu Sokołowskiego na tle mazowieckich szkół wypadły zadawalająco, ponieważ zdawalność dla Województwa Mazowieckiego wyniosła 80%, a dla naszych szkół 78%. Powiat Sokołowski był lepszy od Miasta Siedlce o 3 punkty procentowe
i równy wynikiem z Powiatem Węgrowskim.                            

Gratulujemy serdecznie tegorocznym maturzystom uzyskanych wyników. Przed Wami dalszy rozwój intelektualny i start w dorosłe życie. Przyszłość przed Wami stoi otworem. Tym którym się nie powiodło, niech się nie poddają i próbują swoich sił
w terminie poprawkowym, lub w maju przyszłego roku.

Uczymy się dla siebie.