Szkoła równych szans - to właśnie MY !!!

Szkoła równych szans to miejsce gdzie każde dziecko traktowane jest równo, ale indywidualnie,  gdzie wzrasta i uczy się wśród równych sobie, gdzie może odnieść sukces i rozwinąć się na miarę swoich możliwości, będąc wspieranym przez ciepłych, wykwalifikowanych pedagogów i terapeutów.

W Zespole Szkół im. Jana Pawła II kształcą się dzieci i młodzież na wszystkich szczeblach edukacji. Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Branżowa Szkoła I stopnia, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy, - dają szansę na wszechstronny rozwój i naukę dzieciom i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W ofercie edukacyjno-terapeutycznej naszej szkoły znajdują się :

-        Zajęcia rewalidacyjne,

-        Logopedia,

-        Gimnastyka korekcyjna,

-        Socjoterapia,

-        Sensoryczna Terapia Widzenia (niwelowanie zaburzeń w rozwoju funkcji wzrokowych u dzieci)

-        AAC Alternatywne Metody Komunikacji,

-        Terapia Integracji Sensorycznej (SI) (aktywność i ćwiczenia ruchowe stymulujące układy zmysłów)

-        EEG Biofeedback (trening mózgu),

-        Trening Umiejętności Społecznych (dla dzieci z Autyzmem i Zespołem Aspergera),

-        Innowacyjna Metoda Warnkego (stymulacja wzrokowo-słuchowa) prowadzona tylko w naszej placówce.

-        Terapia Taktylana (wzmacnianie i wytwarzanie świadomości ciała oraz stymulacja receptorów skóry poprzez dotyk)

-        Terapia Ręki (usprawnianie motoryki małej -precyzyjnych ruchów dłoni i palców oraz dostarczenie wrażeń dotykowych i poznawanie różnych kształtów i struktur)

-        Zajęcia Ruchu Rozwijającego Weroniki Sheroborne (terapia ruchu pozwalająca na stopniowe poznanie poszczególnych części ciała)

-        Rehabilitacja,

-        Muzykoterapia (terapia posługujaca się muzyka lub jej elementami w celu przywracania zdrowia lub poprawy funkcjonowania natury emocjonalnej, fizycznej lub umysłowej dziecka),

-        Bajkoterapia

-        Dogoterapia (inaczej kynoterapia – forma wspomagajaca w proces  rehabilitacji dzieci i dorosłych, poprzez kontakt z psem

-        Arteterapia (terapia przez sztukę).

W szkole od czterech lat prowadzone są zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, skierowane do maluchów, które nie rozpoczęły jeszcze nauki w szkole. Przy placówce  również działa Stowarzyszenie „Słoneczko”, które wspiera i integruje, niesie pomoc dzieciom i ich rodzicom. Specjalistyczną  pomoc zapewniają psycholog, pedagog szkolny organizując grupy wsparcia. Dodatkowo, w ramach godzin przyznanych przez powiat, od przyszłego roku szkolnego organizowane będą zajęcia nauki języka angielskiego dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym. Nauczanie i wychowanie dzieci odbywa się w mało licznych klasach (dla uczniów z autyzmem do 4 osób; z różnymi rodzajami niepełnosprawnościami do
5 osób) co dodatkowo podnosi efektywność i jakość oddziaływań terapeutycznych. Młodzież zdobywająca kwalifikacje w zawodzie ma możliwość odbycia praktyk na terenie szkoły. Uczniowie naszej szkoły mają możliwość prezentowania swoich umiejętności, talentów, realizując swoje pasje w konkursach artystycznych, zawodach sportowych, festiwalach. Każdy uczeń naszej szkoły ma szansę otrzymać Stypendium Rady Powiatu Sokołowskiego za wyróżniającą postawę lub wyniki w nauce.

Cyklicznie organizujemy imprezy integrujące dzieci i młodzież z całego województwa
a nawet kraju: Przegląd Małych Form Artystycznych Szkolnictwa Specjalnego, Ogólnopolski Zlot Drużyn Nieprzetartego Szlaku”, „Diecezjalny Konkurs Plastyczny”. Stale współpracujemy z wieloma placówkami kształcącymi uczniów niepełnosprawnych oraz instytucjami wspierającymi pracę szkoły i rodzinę.

Mocną stroną Zespołu Szkół jest bogato wyposażona baza lokalowo-dydaktyczna. Posiadamy specjalistyczne pracownie i gabinety terapeutyczne:  Sala Integracji Sensorycznej, Sala Doświadczania Świata, pracownie informatyczne, Centrum Multimedialne, gabinet rehabilitacyjny, pracownie gastronomiczne. Świetlica szkolna zapewnia opiekę uczniom także w godzinach popołudniowych organizując atrakcyjne zajęcia rozwijające indywidualne zainteresowania podopiecznych. Uczniowie niepełnosprawni ruchowo mogą przemieszczać się w obrębie wszystkich kondygnacji budynku za pomocą urządzenia dźwigowego.

Dokładamy wszelkich starań, aby każdy uczeń w naszych progach czuł się kimś wyjątkowym, mógł realizować swoje pasje, podnosić poczucie własnej wartości,
a rodzice mogli być spokojni o bezpieczeństwo, rozwój i przyszłość swoich dzieci.

Naszą najlepsza dewizą są słowa rodziców naszych podopiecznych:

„Moje dziecko dostało szansę, by lepiej funkcjonować, być samodzielną i odnaleźć się w grupie rówieśniczej” Agnieszka Lipka

„Wiola bardzo chętnie chodzi do szkoły, czuje się w niej jak w rodzinie, jestem spokojna o jej przyszłość” Katarzyna Karpińska

„ Ludzie w tej szkole to czarodzieje, którzy odmienili moje dziecko” Rita Malinowska

„Jestem wdzięczna i pełna szacunku, podziwu dla nauczycieli, którzy dali mojej córce serce, życzliwość dzięki temu Julita zdobyła zawód i jest szczęśliwa. Zrobiłam błąd, że wcześniej nie posłałam jej do tej szkoły…” Agata Kabulska

Podsumowując pragniemy podkreślić, że nasza szkoła to nie „ Piątka” – to szkoła na PIĄTKĘ Z PLUSEM!!! A nawet SZÓSTKĘ.