W 225 rocznicę bitwy pod Krzemieniem

Historia ożyła ...

23 maja w Krzemieniu miała miejsce podniosła uroczystość rozpoczęta mszą świętą z okazji 225 rocznicy bitwy pod Krzemieniem,
na którą przybyli przedstawiciele władz parlamentarnych, samorządowych, strażacy, grupy rekonstrukcyjne oraz licznie przybyli goście
i mieszkańcy Gminy Jabłonny Lackiej i Gminy Perlejewo. 

Homilię wygłosił biskup Antoni Pacyfik Dydycz  oraz dokonał poświęcenia tablicy pamiątkowej ufundowanej przez Samorząd Gminy Jabłonny Lackiej: „NA WIECZNĄ PAMIĄTKĘ DLA HEROICZNIE PRZELANEJ KRWI POŁĄCZONYCH WOJSK POLSKICH I LITEWSKICH W OSTATNIEJ BITWIE Z WOJSKAMI MOSKIEWSKIMI W OBRONIE KONSTYTUCJI 3 MAJA STOCZONEJ POD KRZEMIENIEM 24.07.1792 r.” umieszczoną nieopodal kaplicy w Krzemieniu przy pomniku marszałka Józefa Piłsudskiego i pamiątkowego kopca skrywającego szczątki żołnierzy napoleońskich z 1812 roku i polskich legionów z 1920 roku.Symbolicznego odsłonięcia tablicy dokonał Wójt Gminy Wiesław Michalczuk, po czym delegacje poszczególnych środowisk składały wiązanki kwiatów. W imieniu Powiatu Sokołowskiego okolicznościową wiązankę złożyli: Sekretarz Iwona Sokołowska i Radny Rady Powiatu Jerzy Strzała. Po ceremonii odsłonięcia tablicy wszyscy udali się na błonia nad rzeką Bug, gdzie 225 lat temu rozegrała się jedna z bitew polsko – rosyjskich w obronie Konstytucji 3 Maja. Rekonstrukcję Bitwy przedstawiło Stowarzyszenie Miłośników Kawalerii im. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich. Po raz pierwszy w naszym powiecie miała miejsce taka rekonstrukcja bitwy zorganizowana z rozmachem, a jednocześnie ucząca historii własnego regionu, którą przybliżyli miłośnicy i badacze historii, Bogusław Niemirka i Jacek Odziemczyk. Na imprezie z koncertem zaprezentował się rdzenny Zespół Ludowy Jabłoniacy i Kapela Bondarczuki. To przedsięwzięcie m.in. patronatem honorowym objął Starosta Sokołowski Leszek Iwaniuk.