Medal dla Starosty Leszka Iwaniuka

 

27 lipca w Siedlcach odbyły się Mazowieckie obchody Święta Policji. Wydarzenie upamiętniało 98. rocznicę powstania Polskiej Policji. Obchody Święta Policji garnizonu mazowieckiego rozpoczęły się Mszą Świętą odprawioną w intencji policjantów
i pracowników Policji, której przewodniczył biskup siedlecki Kazimierz Gurda.

Po Eucharystii odbył się uroczysty apel przed Katedrą. Policjanci i pracownicy Policji z garnizonu mazowieckiego otrzymali odznaczenia,  wyróżnienia i awanse na wyższe stopnie policyjne. Wręczono także medale. Jako jedyny z Powiatu Sokolowskiego -  medal brązowy za zasługi dla policji otrzymał Leszek Iwaniuk Starosta Sokołowski. Medal został przyznany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Zastępca Komendanta Głównego Policji Jan Lach,  między innymi zwrócił uwagę na ogromną rolę policyjnej służby, która nie zważając na trudy i niebezpieczeństwa, realizuje podstawową misję jaką jest pomoc drugiemu człowiekowi.