Remonty dróg i nowy recykler mobilny

Powiat Sokołowski w 2017 roku przebudował już prawie 3 km dróg powiatowych. W ramach tegorocznych inwestycji zostały wyremontowane poniższe odcinki dróg: droga kategorii powiatowej nr 4217W w Kosowie Lackim – ul. Armii Krajowej (obowiązki inwestora przejęła Gmina Kosów Lacki na mocy porozumienia); 

droga kategorii powiatowej nr 3902W w miejscowości Tosie; droga kategorii powiatowej nr 3912W w miejscowości Buczyn Szlachecki; droga kategorii powiatowej nr 4235W w miejscowości Suchodół; droga kategorii powiatowej nr 3909W na odcinku Jabłonna Lacka – Toczyski; droga kategorii powiatowej nr 3926W na odcinku Kamianka – Czekanów oraz nr 3927W w miejscowości Kamianka; droga kategorii powiatowej nr 3933W w miejscowości Liszki oraz droga kategorii powiatowej nr 4229W na odcinku Kowiesy – Rozbity Kamień i miejscowości Paczuski Duże.  

            W bieżącym roku zostanie jeszcze zrealizowana inwestycja drogowa pn.: „Przebudowa – Modernizacja drogi kategorii powiatowej nr 3927W na odcinku Józin – Kamianka, od km 0+430 do km 1+675, o dł. 1 245 mb – Etap I, Gmina Repki”. Powyższe zadanie realizowane w ramach środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, przy dotacji Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz partycypacji w kosztach zadania Gminy Repki. Zarządca Dróg Powiatowych,  zakupił recykler mobilny wraz z osprzętem, tj. walec do zagęszczania, skrapiarka do substancji bitumicznych oraz przyczepa transportowa walca skrapiarki. Recykler to maszyna służąca do powtórnego przerobu materiału uzyskanego z recyklingu mas bitumicznych. Wykorzystywanie odzyskanego z nawierzchni materiału pozwala wygenerować oszczędności w porównaniu do asortymentu produkowanego w otaczarkach lub asfaltu lanego dostarczanego w termosach. Zaletą recyklera mobilnego jest prosta obsługa oraz  możliwość dokonywania napraw nawierzchni asfaltowych niezależnie od pory roku.

            Pracownicy na drogach kategorii powiatowej cały czas prowadzą prace związane z bieżącym utrzymaniem. Permanentnie wycinane są zakrzaczenia na drogach powiatowych, m.in. dokonano wycinki zakrzaczeń wzdłuż drogi kategorii powiatowej nr 3921W na odcinku Mołożew – Skrzeszew. Zarządca Dróg Powiatowych własnym sprzętem kosi pobocza oraz zbiera z nich nadmiar ziemi, oczyszcza i odtwarza przydrożne rowy.

            Naprawiane zostały przepusty pod drogami powiatowymi, usunięto poważne awarie w miejscowościach: Gródek, Czekanów oraz Rogów.