Sesja Rady Powitu

Na podstawie art.15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016 r. poz.814 ze zm.) na wniosek Zarządu Powiatu Sokołowskiego w dniu 31lipca 2017 r. odbyła się XXVIII Sesja Rady Powiatu Sokołowskiego. Sesja miała miejsce w przeddzień wybuchu Powstania Warszawskiego, dlatego minutą ciszy uczczono pamięć bohaterskich powstańców oraz ofiary zbrodni wołyńskiej.

 Po merytorycznej dyskusji radni podjęli uchwałę w sprawie powołania spółdzielni socjalnej oraz w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu. Najbardziej newralgicznym punktem obrad były drogi. Radni otrzymali zestawienie inwestycji drogowych z ostatnich 10 lat w poszczególnych gminach Powiatu Sokołowskiego z uwzględnieniem poniesionych nakładów
i łącznej długości wykonanych dróg. Radni  przyjęli dwa protokoły z ostatnich sesji Rady Powiatu.