Jeden z największych projektów na Mazowszu

Ogromny sukces  Powiatu Sokołowskiego! Nasz projekt dostanie  80 % dofinansowania ze środków unijnych

Choć dla Starostwa priorytetowa jest rozbudowa i modernizacja dróg  łączących poszczególne miejscowości powiatu, projekt zakłada również budowę centrum przesiadkowego, ścieżek rowerowych i parkingów – mówi Leszek Iwaniuk Starosta Sokołowski. Jest to jeden z największych projektów realizowanych w woj. mazowieckim. Przygotowanie wniosku o dofinansowanie wymagało bardzo dużo czasu i nakładu pracy.

Przedmiotem projektu, który przygotowywany i prowadzony jest od  3 lat przez Powiat Sokołowski jest:

·        budowa centrum przesiadkowego przy bazie PKS S.A. Sokołów Podlaski przy ulicy Targowej;

·        przebudowa ulic i dróg w Sokołowie Podlaskim: ul. Nieciecka, Szkolna,  km gowa, Ząbkowska, Stadionowa, Marii Curie–Skłodowskiej, Lipowa, Kolejowa, Wojska Polskiego, Bartoszowa, Wilczyńskiego, J.Gagarina, Długa, K.K. Baczyńskiego

·        drogi powiatowe: nr 3921W na odcinku Sokołów Podlaski – Nieciecz Włościańska, nr 3918W na odcinku Nieciecz Włościańska – Sabnie, nr 3917W na odcinku Sabnie – Stasin, nr 3919W na odcinku Stasin – Jabłonna Lacka;

·        budowa ponad 51 km komunikacyjnych ścieżek rowerowych w Sokołowie Podlaskim przy ulicach: Szkolna, Stadionowa, Marii Curie-Skłodowskiej, Kolejowa, Lipowa, Ząbkowska, Józefa Piłsudskiego, Ks. Jana Bosco, Wojska Polskiego, Bartoszowa, Nieciecka, Wilczyńskiego, Targowa, Węgrowska, Oleksiaka Wichury, Wolności, Siedlecka, Ks. Brzóski, Kosowska, Długa, Aleja 550-lecia, J. Gagarina, K.K. Baczyńskiego oraz przy drogach powiatowych: nr 3921W na odcinku Sokołów Podlaski – Jabłonna Lacka, nr 3918W na odcinku Nieciecz Włościańska – Sabnie,
nr 3917W na odcinku Sabnie – Stasin, nr 3919W na odcinku Stasin – Jabłonna Lacka;

·        zmiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne wzdłuż ciągów komunikacyjnych ścieżek rowerowych w Sokołowie Podlaskim, tj. ulice: Nieciecka, Szkolna, Kosowska, Targowa, Ząbkowska, Stadionowa, K.K. Baczyńskiego, J. Gagarina, Kolejowa, Lipowa, Marii Curie–Skłodowskiej, Oleksiaka Wichury, Wolności, Józefa Piłsudskiego, Ks. Jana Bosco, Wojska Polskiego, Bartoszowa, Długa, Wilczyńskiego, Ks. Brzóski oraz w miejscowościach Jabłonna Lacka, Niewiadoma, Nieciecz Włościańska, Bujały Mikosze i Bujały Gniewosze;

·        budowa trzech parkingów Park&Ride przy ulicach Targowej - dwóch i Oleksiaka Wichury - jednego w Sokołowie Podlaskim. budowa parkingów Bike&Ride w Sokołowie Podlaskim przy ulicach Targowej i Oleksiaka Wichury oraz w miejscowościach Sabnie i Jabłonna Lacka;

·        utworzenie systemu wypożyczalni rowerów: Sokołów Podlaski – 4 punkty, Sabnie ‑ 1 punkt, Jabłonna Lacka – 1 punkt, do dyspozycji mieszkańców przeznaczonych zostanie 80 rowerów.

Projekt realizowany jest przez Powiat Sokołowski w partnerstwie z miastem Sokołów Podlaski, gminą: Jabłonna Lacka i Sabnie.

Zakończenie prac planowane jest jesienią 2018 roku.

Projekt nie powstałby, gdyby nie ogromne zaangażowanie Zarządu Powiatu Sokołowskiego, który wraz z pracownikami Starostwa zadbał, by przedsięwzięcie było jak najwyżej ocenione i dofinansowane - będzie to aż 80 % przewidzianej na te potrzeby kwoty.

Regionalne Inwestycje Terytorialne obejmują projekty tworzone przez samorządy i zakrojone na szeroką skalę. Całkowita wartość projektu na terenie Powiatu Sokołowskiego wynosi 53 449 787,59 zł. Dofinansowany jest on ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WojewództwaMazowieckiego na lata 2014-2020, a kwota dofinansowania to 42 759 830,07 zł.   

Wkład własny zostanie sfinansowany przez Powiat Sokołowski i partnerów projektu.