Międzynarodowy sukces Jakuba Lachowskiego

W dniach 25 - 27 sierpnia roku uczeń  I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sokołowie Podlaskim Jakub Lachowski wraz z opiekunem - nauczycielem języka rosyjskiego Sylwestrem Mosiejem oraz prezesem Stowarzyszenia Rodaków Rosji
w Polsce- Ssr Galicya  Galą Trawkiną-Sydorenko reprezentowali Polskę w XI Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Żołniersko – Patriotycznej „Muzyka Jedności" w Swietłogorsku.

Ideą konkursu było zbliżenie narodów, propagowanie twórczości polskich i rosyjskich autorów oraz zacieranie barier językowych. Każdy z ponad stu uczestników konkursu zaprezentował 3 utwory – dwa w języku polskim i jeden w języku rosyjskim. Kuba śpiewał „Rozkwitały pąki białych róż", „Wtedy wrócą moje pieśni "oraz rosyjską piosenkę „Под рокитою".

Komisja Konkursowa najwyżej oceniła umiejętności wokalno – językowe oraz wyraz artystyczny Jakuba Lachowskiego, który otrzymał GRAND PRIX XI Międzynarodowego Festiwalu. Kuba otrzymał puchar, nagrodę finansową oraz zaproszenie na otwarcie XII edycji festiwalu w  2018 roku jako gość honorowy inaugurujący ten konkurs. Wyjazd za wschodnią granicę zaowocował także nowymi znajomościami, wymianą doświadczeń i najważniejsze –  promowaniem Kultury Polskiej w Rosji.

Kubie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów na niwie artystycznej.