Zatwierdzono konkurs na stanowiska dyrektorów

Na posiedzeniu Zarządu Powiatu Sokołowskiego w dniu 7 sierpnia 2017 podjęto uchwały w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkól Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim oraz dyrektora Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.   
Pani Małgorzata Baranowska została dyrektorem Zespołu Szkół Nr 1 a Pani Beata Bocian-Waszkiewicz dyrektorem Poradni.