Witaj Szkoło

4 września w szkołach na terenie Powiatu Sokołowskiego miały miejsce uroczyste inauguracje roku szkolnego 2017/2018. Wicestarosta Marta Sosnowska uczestniczyła w inauguracji roku szkolnego w Zespole Szkół Nr 1. 

W imieniu Zarządu przekazała list z życzeniami do uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły i rodziców. Pogratulowała także dyrektor szkoły Małgorzacie Baranowskiej otrzymania nominacji na kolejną pięcioletnią kadencję sprawowania tej funkcji bukietem kwiatów.