Z Sesji Rady Powiatu

Na podstawie art.4 ust. 1 pkt. 6 oraz art.12 pkt.4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz.814 ze zm.) na wniosek Zarządu Powiatu Sokołowskiego w dniu         11 września 2017 r. odbyła się XXIX Sesja Rady Powiatu Sokołowskiego.

 Po merytorycznej dyskusji radni podjęli uchwałę o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Planu inwestycyjnego dla subregionu siedleckiego objętego Obszarem Strategicznej Interwencji problemowym pn. „Utworzenie Zintegrowanego Wielofunkcyjnego Węzła Wymiany Pasażerskiej w Siedlcach oraz rozbudowa i modernizacja powiązanego z nim układu komunikacyjnego miasta Siedlce i subregionu siedleckiego”, a także w sprawie określenia zmian zadań realizowanych przez Powiat ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2017.  Najbardziej newralgicznym punktem obrad jak zwykle były drogi i nowo zakupiony recykler mobilny, który sprawdza się w dokonywaniu napraw nawierzchni asfaltowych i usprawnia prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg. Ważnym poruszanym zagadnieniem na sesji, był  wypadek specjalistycznej  karetki N, należącej do sokołowskiego szpitala. Starosta Leszek Iwaniuk przyznał, że jest zmartwiony tą całą sytuacją  i czynione są w tym temacie działania, gdyż zdajemy sobie sprawę z tego, że karetka N musi być na neonatologii. Ponadto Radni  przyjęli protokół z ostatniej Sesji Rady Powiatu.