Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze dla Ochotniczych Straży Pożarnych

17 września na stadionie Cukrownia w Sokołowie Podlaskim odbyły się Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze dla drużyn męskich (grupa A) i kobiecych ( grupa C) z terenu Powiatu Sokołowskiego. Pomimo niesprzyjającej aury na zawody stawiło się łącznie 19 drużyn
w tym 4 kobiece – łącznie 171 zawodników.

       Współorganizatorami zawodów byli: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej oraz Związek  Ochotniczych Straży Pożarnych RP Oddział Powiatowy w Sokołowie Podlaskim.

      Z uwagi na trudne warunki atmosferyczne  zrezygnowano z rozegrania konkurencji  sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami,
a przeprowadzono rywalizację w konkurencji ćwiczenia bojowe.

      Kolejność zajętych miejsc w kategorii mężczyzn Zawodów Sportowo – Pożarniczych OSP przedstawia się następująco: I miejsce Szkopy z wynikiem – 33.71 pkt., II miejsce Mursy z wynikiem – 39,21 pkt., III miejsce Rytele Świeckie  z wynikiem – 39,38 pkt., IV miejsce Chądzyń – 39,83 pkt., V miejsce Telaki – 39,95 pkt., VI miejsce Skibniew- 41,78 pkt., VII miejsce Nieciecz – 43,80 pkt., VIII miejsce Jabłonna Lacka – 44,08 pkt., IX miejsce Suchodół – 45,01 pkt., X miejsce Repki – 49,95 pkt., XI miejsce Kożuchów – 50,65 pkt., XII miejsce Kowiesy – 58,21 pkt., XIII miejsce Gródek – 59,04 pkt., XIV miejsce Rogów – 70,34 pkt. i XV miejsce Nowa Wieś z dyskwalifikacją.

W kategorii C kobiet Zawodów Sportowo – Pożarniczych OSP zwyciężyła drużyna z Mursów z wynikiem 45,97 pkt., przed OSP Ratyniec – 46,42 pkt., OSP Przywózki – 68,28 pkt. i OSP Czekanów - 74,37 pkt.

       Dla trzech najlepszych drużyn w poszczególnych kategoriach Odział Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
w Sokołowie Podlaskim ufundował piękne puchary, natomiast wszystkie startujące drużyny otrzymały dyplomy.  Puchary i dyplomy wręczyli: p.o. Komendanta Powiatowego PSP – mł. bryg. Paweł Dmowski oraz V-ce Prezes OP ZOSP RP – Józef Panasz.

      Przygotowanie torów do ćwiczeń  oraz nagłośnienie i obsługę sędziowską zawodów zapewniło kierownictwo KP PSP.

      Zawody obserwowali zaproszeni goście tj. Burmistrzowie, Wójtowie, Prezesi Oddziałów Gminnych ZOSP RP, Komendanci Gminni OSP, strażacy ochotnicy i ich rodziny oraz licznie zgromadzone społeczeństwo.