W naszej szkole

W roku szkolnym 2017/2018 w Zespole Szkół Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego uczy się 683 uczniów w 24 oddziałach. Utworzono 6 klas pierwszych, do których zrekrutowano 190 uczniów.

Pierwszoklasiści uczą się w dwóch klasach liceum ogólnokształcącego o profilach: policyjno-strażackim i medyczno-sportowym, w trzech  klasach technikum o profilach:    technik ekonomista, technik hotelarstwa, technik mechanik, technik logistyk, technik informatyk oraz w wielozawodowym oddziale szkoły branżowej.

Szkoła prowadzi szereg, atrakcyjnych dla uczniów, innowacji pedagogicznych, co czyni ją wyjątkową w powiecie i lubianą przez młodzież. Każdy kierunek kształcenia oferuje uczniom dodatkowe zajęcia rozwijające zainteresowania i przygotowujące do przyszłej pracy w wybranym zawodzie. Są to: innowacja asystencko-sekretarska, elementy florystycznych aranżacji wnętrz, tworzenie gier komputerowych z elementami modelowania i teksturowania, służba policyjna, służba wojskowa, służba straży pożarnej oraz ratownictwo medyczne.

Innowacja asystencko-sekretarska skierowana jest do młodzieży kształcącej się w zawodzie technik ekonomista. Wykwalifikowane sekretarki stanowią wizytówki miejsca pracy. Dobra, profesjonalna sekretarka coraz częściej staje się jednocześnie asystentką szefa i wraz z nim tworzy image firmy.

Elementy florystycznych aranżacji wnętrz wprowadzone zostały na kierunku technik hotelarstwa. Na tych zajęciach młodzież uczy się, w jaki sposób można szybko i efektownie podkreślić zalety hotelowych pomieszczeń, dekorując je kompozycjami kwiatowymi.

Innowacja tworzenie gier komputerowych skierowana jest do uczniów klas technik informatyk i cieszy się ogromnym zainteresowaniem, co potwierdziła tegoroczna rekrutacja. Szkoła ponadgimnazjalna to najlepszy moment na początek przygody z programowaniem. Programista gier – to brzmi dumnie, to zawód przyszłości, ceniony w kraju i za granicą.

Służba policyjna i służba straży pożarnej to innowacje prowadzone w klasach liceum ogólnokształcącego. To specjalna oferta dla wszystkich dziewcząt i chłopców, którzy chcieliby w przyszłości podjąć pracę w służbach mundurowych. Program nauczania został opracowany tak, aby zwiększyć szansę naszych absolwentów na powodzenie podczas niełatwych testów rekrutacyjnych (teoretycznych i sprawnościowych).

Podobna oferta skierowana jest do uczniów kształcących się w zawodzie technik logistyk. Dla tej grupy młodzieży wprowadzone zostały, w ramach innowacji, zajęcia wojskowe. Uczniowie klas wojskowych realizują naukę musztry, strzelania sportowego, wojskowych systemów walki wręcz, obrony przed bronią chemiczną, topografii wojskowej, łączności. Chłopcy i dziewczęta z klas wojskowych przygotowują się do służby wojskowej i nauki na wyższych uczelniach wojskowych.

Zajęcia medyczno – sportowe to dodatkowa oferta dla licealistów, którzy pragną kontynuować naukę na kierunkach: medycyna, farmacja, fizjoterapia,  AWF lub w szkołach policealnych.

Oprócz atrakcyjnej oferty edukacyjnej Zespół Szkół Nr 1 dysponuje pięknym, nowoczesnym obiektem sportowym, który cieszy się powodzeniem nie tylko uczniów ale i mieszkańców miasta. Nowo wzniesiona hala stwarza naszym uczniom doskonałe warunki do treningów sportowych, podnoszenia sprawności fizycznej w wielu dyscyplinach, a tym samym daje szanse odniesienia sukcesu. Już w tym roku szkolnym w turnieju finałowym piłki nożnej chłopców nasza szkoła okazała się bezkonkurencyjna i zwyciężyła wśród 4 zgłoszonych drużyn.

Wielkim atutem szkoły jest miła, przyjazna atmosfera. Dbamy o bezpieczeństwo uczniów, zapewniamy pomoc wychowawców, pedagoga szkolnego, psychologa, doradcy zawodowego i dyrekcji.

Jesteśmy przekonani, że przychodząc do ZS Nr 1 dokonałeś dobrego wyboru.