99 lat Niepodległej

 

Tegoroczne obchody Narodowego Święta Niepodległości w Sokołowie

Podlaskim rozpoczęły się mszą św. o godz. 12:00 kościele salezjańskim.

Po nabożeństwie korowód przeszedł pod Pomnik Czynu

Niepodległościowego w Parku im. Adama Mickiewicza.

 Delegacje samorządów, instytucji, służb mundurowych, placówek

oświatowych złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem. W imieniu

Powiatu Sokołowskiego wiązankę złożył Starosta Leszek Iwaniuk wraz z

Wicestarostą Martą Sosnowską i Teresą Olszewską członkiem Zarządu

Powiatu. Wśród zgromadzonych uczestników uroczystości obecna była

klasa mundurowa Zespołu Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego dla której

organem prowadzącym jest Powiat Sokołowski. Pod pomnikiem zapłonął

jeden znicz zapalony przez najmłodszego uczestnika uroczystości 

 będący symbolem pamięci, hołdu, a jednocześnie lekcją patriotyzmu.