Uczniowie I LO Laureatami VII Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Rosyjskiej

Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sokołowie Podlaskim  zostali laureatami VII Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Rosyjskiej dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Olga Tomczuk i Julia Żachowska zdobyły 3 miejsce w kategorii „DUETY” za piosenkę „Зимнийсон” z repertuaru Alsu. Jakub Lachowski zdobył 3 miejsce w kategorii „SOLIŚCI” za piosenkę ludową „Подракитою”.

czytaj więcej

„100 Lat Razem: Ludzie, Historia, Przyszłość”

 4 czerwca grupa uczniów z Zespołu Szkół Nr 1 wzięła udział w spotkaniu z amerykańskim dyplomatą Ambasady USA w Warszawie. Wizyta odbyła się w ramach programu ,,Meet America - Poznaj Amerykę'', który ma na celu szerzenie wiedzy o Stanach Zjednoczonych oraz historii relacji polsko - amerykańskich.

czytaj więcej

70 lecie Naszej Szkoły

 Plakat informacyjny dotyczący jubileuszu I Liceum Ogólnokształcącego im.Marii Skłodowskiej -  Curie 

czytaj więcej

Podpisany Akt Notarialny

Starosta Sokołowski Leszek Iwaniuk 12 czerwca podpisał akt notarialny, którym przekazał Województwu Mazowieckiemu ponad 48 hektarów gruntów po zlikwidowanej linii kolejowej we wsiach Trzciniec Mały, Telaki, Dybów i Sągole gmina Kosów Lacki pod budowę drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku Kosów Lacki – Sokołów Podlaski.

Na uroczystym podpisaniu aktu notarialnego stawili się upoważnieni przedstawiciele Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich odpowiedzialni za drogi wojewódzkie m.in. na terenie Powiatu Sokołowskiego: Mariusz Kozera pełniący funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Inwestycji oraz Tomasz Grzechnik – Dyrektor Rejonu Drogowego Węgrów-Siedlce.

czytaj więcej

Zarzad Powiatu z absolutorium za 2017 rok

 

28 maja odbyła sięXL Sesja Rady Powiatu Sokołowskiego. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz informację z działalności Zarządu Powiatu za okres międzysesyjny przedstawiła wicestarosta Marta Sosnowska. Sprawozdanie z wykonania budżetu Komisja Rewizyjna zaopiniowała pozytywnie. Regionalna Izba Obrachunkowa wniosek zaopiniowała w ten sam sposób. Rada podjęła zwykłą większością  głosów uchwałę zatwierdzającą sprawozdanie finansowe Powiatu Sokołowskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok. Starosta Leszek Iwaniukpodsumował działalność pracy własnej i Zarządu za 2017 rok oraz z wykonania budżetu Powiatu Sokołowskiego tak:

czytaj więcej

Powiatowy Dzień Strażaka

 

czytaj więcej

Ruszają kolejne rozbudowy ulic w ramach RIT

W dniu 6 czerwca została podpisana umowa na „Rozbudowę ulicy Piłsudskiego, Ks. J. Bosco, Bartoszowej wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz Wojska Polskiego z budową kanalizacji deszczowej: ROBOTY BITUMICZNE z firmą Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „Regionalne Drogi Podlaskie”  Sp. z o.o. w ramach projektu pn. „Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokołowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego powiatu sokołowskiego”.

czytaj więcej