Historyczny budżet

Budżet na 2018 rok to historyczny budżet naszego Powiatu zawiera rekordowe dochody i dużo inwestycji. Pierwszy raz wpływy do budżetu Powiatu przekroczą 100 mln zł.

czytaj więcej

Życzenia świąteczne

Najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

czytaj więcej

Stypendyści Rady Powiatu Sokołowskiego za rok szkolny 2016/2017

Stypendium Rady Powiatu Sokołowskiego I stopnia:

Jakub Lachowski za wybitne osiągnięcia artystyczne w roku szkolnym 2016/2017. Jakub Jest uczniem III klasy Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej – Curie w Sokołowie Podlaskim. 

czytaj więcej

Samorządowe spotkanie opłatkowe

19 grudnia w Sokołowskim Ośrodku Kultury miało miejscespotkanie opłatkowe zorganizowane przez Starostwo Powiatowe i Urząd Miasta. Gospodarzami spotkania był Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Puścion i Przewodniczący Rady  Miasta Waldemar Hardej.

czytaj więcej

Konwent Powiatów

W dniach 14-15 grudnia br. na terenie Powiatu Sokołowskiego w Sali Konferencyjnej Pałacu Ossolińskich w Sterdyni miał miejsce Konwent Starostów. Gospodarzem był Starosta Sokołowski Leszek Iwaniuk. W dyskusji jako pierwszy zabrał głos Rudolf Borusewicz – dyrektor Związku Powiatów Polskich, który omówił procesy legislacyjne i efekty znaczących ustaw dotyczących zmian o regionalnych izbach obrachunkowych, okołobudżetowej dotyczącej środków z Funduszu Pracy na wynagrodzenia pracowników PUP oraz oświatowej. 

czytaj więcej

Budżet Powiatu Sokołowskiego na 2018 rok uchwalony

Dziewiętnastego grudnia odbyła się XXXIII Sesja Rady Powiatu. Podczas obrad zostało przedstawione sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz informacje z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.

czytaj więcej

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW KLUBU STRZELECTWA SPORTOWEGO „SOKÓŁ”

8 grudnia br. w sali konferencyjnej Powiatu Sokołowskiego odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków Klubu Strzelectwa Sportowego „SOKÓŁ”. W zebraniu wzięło udział 119 członków klubu. Liczną grupę stanowiła młodzież sokołowskich szkół: Zespołu Szkół Salezjańskich, Liceum Ogólnokształcącego, SP NR 6 i najliczniejsza reprezentacja Zespołu Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego.

czytaj więcej