Partnerstwo

Starostwo Powiatowe w Sokołowie Podlaskim od 6 do 8 czerwca gościło delegację  ukraińską
z Tarnopola
w składzie: Korczak Tetyana – dyrektor Wydziału gospodarki, przemysłu i pracy, Romaniuk Andrii Ihorowicz – kierownik Działu przygotowania projektu, Medina Igor – dyrektor Departamentu transportu, łączności i komunikacji, Kmita Wiktor – dyrektor Szpitala Miejskiego oraz Olek Soroka.

 

czytaj więcej

GRAND PRIX oraz I miejsce Jakuba Lachowskiego

Festiwalowe zmagania wokalne na VI Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Rosyjskiej w Łodzi  zakończyły się ogromnym sukcesem Jakuba Lachowskiego ucznia  I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sokołowie Podlaskim.

 

czytaj więcej

Medal honorowy im. Bolesława Chomicza dla Starosty Sokołowskiego

Podczas IV Zjazdu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Mazowieckiego, który odbył się w Błoniu k. Warszawy Starosta Leszek Iwaniuk został odznaczony Medalem honorowym im. Bolesława Chomicza  nadanym przez Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP

czytaj więcej

Zarząd Powiatu otrzymał absolutorium

Stan mienia Powiatu Sokołowskiego na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosił 128 mln zł i wzrósł w porównaniu z 2015 r.
o kwotę 4,5 mln zł. Budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, przewidywał realizację dochodów w kwocie 48,6 mln zł. Dochody wykonano w kwocie 49 mln zł, co stanowi 101% planu.
Na realizację wydatków majątkowych zaplanowano
w budżecie powiatu kwotę 8,6 mln zł. Wydatkowano kwotę 7,9 mln, co stanowi 92%planowanych wydatków na inwestycje
i aż 17% zrealizowanych wydatków budżetu ogółem.

czytaj więcej

Konkurs plastyczny

VII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pn. „Bezpiecznie na wsi to podstawa – środki chemiczne to nie zabawa” na etapie Placówki Terenowej KRUS Sokołów Podlaski przebiegał przy współudziale Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim. W tym roku zwrócono uwagę na bezpieczeństwo dzieci narażonych na działanie substancji chemicznych znajdujących się w gospodarstwie rolnym. W konkursie wzięło udział 111 dzieci z 18 szkół Powiatu Sokołowskiego.

czytaj więcej

Urząd Pracy sPiSany na straty? - Czy to dobra zmiana?

Zarząd Rady Powiatu przygotował stanowisko przeciwko planowanemu przekazaniu Powiatowych Urzędów Pracy z samorządów do administracji rządowej. Wszyscy Radni powiatowi Prawa i Sprawiedliwości na ostatniej Sesji Powiatu Sokołowskiego nie poparli tego stanowiska. Szkoda, że wieloletni dorobek tej powiatowej instytucji mają za nic, że jej sprawne działanie na rzecz lokalnego rynku pracy jest bez znaczenia. Czy od tego przybędzie miejsc pracy w regionie dla wszystkich, czy tylko dla swoich?

Gratulacje dla Kacpra Potockiego

Podczas Sesji Rady Powiatu Przewodniczący Jarosław Puścion i Starosta Leszek Iwaniuk w imieniu Rady i Zarządu Powiatu Sokołowskiego gratulowali Kacprowi Potockiemu uzyskania wysokich lokat na olimpiadach ogólnopolskich oraz  wyrazy uznania dla wysiłku i zaangażowania wkładanego w naukę i rozwój osobisty. Życzyli dalszych sukcesów i dziękowali za promowanie Ziemi Sokołowskiej.

 

czytaj więcej