Podpisany Akt Notarialny

Starosta Sokołowski Leszek Iwaniuk 12 czerwca podpisał akt notarialny, którym przekazał Województwu Mazowieckiemu ponad 48 hektarów gruntów po zlikwidowanej linii kolejowej we wsiach Trzciniec Mały, Telaki, Dybów i Sągole gmina Kosów Lacki pod budowę drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku Kosów Lacki – Sokołów Podlaski.

Na uroczystym podpisaniu aktu notarialnego stawili się upoważnieni przedstawiciele Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich odpowiedzialni za drogi wojewódzkie m.in. na terenie Powiatu Sokołowskiego: Mariusz Kozera pełniący funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Inwestycji oraz Tomasz Grzechnik – Dyrektor Rejonu Drogowego Węgrów-Siedlce.

czytaj więcej

Powiatowy Dzień Strażaka

 

czytaj więcej

Ruszają kolejne rozbudowy ulic w ramach RIT

W dniu 6 czerwca została podpisana umowa na „Rozbudowę ulicy Piłsudskiego, Ks. J. Bosco, Bartoszowej wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz Wojska Polskiego z budową kanalizacji deszczowej: ROBOTY BITUMICZNE z firmą Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „Regionalne Drogi Podlaskie”  Sp. z o.o. w ramach projektu pn. „Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokołowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego powiatu sokołowskiego”.

czytaj więcej

70 lecie Naszej Szkoły

 Plakat informacyjny dotyczący jubileuszu I Liceum Ogólnokształcącego im.Marii Skłodowskiej -  Curie 

czytaj więcej

Przebudowa drogi z dofinansowaniem w ramach tzw. FOGR

W dniu 28 maja  w Siedlcach została podpisana umowa o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych dla zadania pn. „Przebudowa i Modernizacja drogi kategorii powiatowej nr 3904W na odcinku Wólka Rytelska – Wszebory, gm. Ceranów”

- przyznano dotację w kwocie 165 000,00zł.

Umowę z ramienia Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie podpisała Janina Ewa Orzełowska wicemarszałek Województwa Mazowieckiego i Elżbieta Lanc członek Zarządu Województwa Mazowieckiego z przedstawicielami Powiatu starostą Leszkiem Iwaniukiem i wicestarostą Martą Sosnowską.

Na powyższy zakres prac jest już podpisana Umowa z Wykonawcą ww. zadania Firmą Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych  MIKST Sp. z o. o. z siedzibą w Węgrowie na kwotę 665 179,08 zł.

Plac budowy został przekazany w dniu dzisiejszym wykonawcy.

Termin zakończenia robót zgodnie z umową to 29 czerwca 2018 roku.

Zarzad Powiatu z absolutorium za 2017 rok

 

28 maja odbyła sięXL Sesja Rady Powiatu Sokołowskiego. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz informację z działalności Zarządu Powiatu za okres międzysesyjny przedstawiła wicestarosta Marta Sosnowska. Sprawozdanie z wykonania budżetu Komisja Rewizyjna zaopiniowała pozytywnie. Regionalna Izba Obrachunkowa wniosek zaopiniowała w ten sam sposób. Rada podjęła zwykłą większością  głosów uchwałę zatwierdzającą sprawozdanie finansowe Powiatu Sokołowskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok. Starosta Leszek Iwaniukpodsumował działalność pracy własnej i Zarządu za 2017 rok oraz z wykonania budżetu Powiatu Sokołowskiego tak:

czytaj więcej

Dzień Dziecka

Życzymy wszystkim dzieciom, aby ich dzieciństwo było jak najlepsze i aby trwało jak najdłużej! 

Tyle spokoju, ile potrzebujecie,

tyle szaleństwa, aby życie nie wydawało się nudne,

 tyle szczęścia, abyście nie oszaleli z nadmiaru i tyle smutku, aby równowaga się zachowała,

zaś miłości do nieskończoności. 

czytaj więcej