I Liceum Ogólnokształcące pod naukowym patronatem WAT

25 kwietnia miało miejsce podpisanie listu intencyjnego, który zapoczątkował naukowy patronat jakim Wojskowa Akademia Techniczna, obejmuje  I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie w Sokołowie Podlaskim. Trójstronne porozumienie podpisali w Warszawie Rektor WAT płk dr hab. Inż.Tadeusz Szczurek, starosta sokołowski – Leszek Iwaniuk, wicestarosta  – Marta Sosnowska oraz dyrektor I Liceum – Teresa Oliwińska.

czytaj więcej

Informacja - 4 maja

Poznaję, rozumiem, pomagam– słów kilka o miejscu nie do końca znanym, czyli Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sokołowie Podlaskim

Nie ta­kie ważne, żeby człowiek dużo wie­dział,

ale żeby dob­rze wie­dział,

nie żeby umiał na pa­mięć, a żeby ro­zumiał,

nie żeby go wszys­tko troszkę ob­chodziło,

a żeby go coś nap­rawdę zajmowało.

czytaj więcej

„Sport to zdrowie” akcja w „Szarej”

„Sport to zdrowie” to znane i bardzo często powtarzane powiedzenie. Pielęgniarki SP ZOZ Sokołów Podlaski pracujące w Zespole Szkół Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego,Joanna Lechniak, Ewa Sekuła i Agata Jakubik zorganizowały imprezę promującą zdrowy styl życia. Sport wpływa nie tylko na poprawę naszego zdrowia i kondycji, ale też pozytywnie oddziałuje na nasz nastrój. Ludzie, którzy choć trochę się ruszają, mają więcej energii, lepszy humor, samopoczucie oraz samoocenę. 

czytaj więcej

Ponad 8 mln zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W dniu 19 kwietnia starosta Leszek Iwaniuk odebrał w imieniu Powiatu Sokołowskiego Promesę Ministra i Spraw Wewnętrznych i Administracji na kwotę 8,58 mln zł. z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w 2018 roku.

czytaj więcej

Anna Dziewit Meller w I Liceum

Klasy humanistyczne I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie gościły pisarkę Annę Dziewit Meller. Stało się to możliwe 18 kwietnia, dzięki współpracy z Fundacją "Tygodnika Powszechnego". 

czytaj więcej

Licealistki z Sadowej Laureatkami Konkursu ,,Strofy pod Samowarem”

Uczennice I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sokołowie Podlaskim zostały 14 kwietnia laureatkami  XV Konkursu Recytatorskiego Poezji Rosyjskiej „STROFY POD SAMOWAREM”. Organizatorem konkursu było Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach. 

czytaj więcej